banner banner banner banner
Kod QR
Scan Kod QR pada telefon pintar anda untuk versi mudah alih.
  • Utama
  • Pengumuman
  • PERHATIAN KEPADA SEMUA PENGEKSPORT KAYU GETAH BERGERGAJI (KGB)

PERHATIAN KEPADA SEMUA PENGEKSPORT KAYU GETAH BERGERGAJI (KGB)

Kuota Eksport KGB 2021

Adalah dimaklumkan bahawa Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC) telah meluluskan kuota eksport KGB sebanyak 50,000 m3 bagi tahun 2021. Permohonan kuota eksport KGB 2021 dibuka bermula 23 Disember 2020.  Semua pengeksport yang telah berdaftar dengan MTIB boleh membuat permohonan ini dengan mengisi Borang Permohonan Kuota Eksport KGB 2021 dan majukan kepada Ibu Pejabat MTIB. Kelulusan kuota eksport KGB adalah tertakluk kepada syarat-syarat eksport KGB semasa serta mekanisme kawalan MTIB.

Klik di sini untuk borang

TO ALL REGISTERED EXPORTERS OF SAWN RUBBERWOOD

Sawn Rubberwood 2021 Export Quota

This is to inform that the Ministry of Plantation Industries and Commodities (MPIC) has approved the export quota for sawn Rubberwood at 50,000 m3 for 2021.   The export quota application can be made from 23 Disember 2020.  All registered exporters may forward their applications using the Borang Permohonan Kuota Eksport KGB 2021, and submit to MTIB Head Quarters. The approval of sawn Rubberwood quota is subject to the current export requirement as well as MTIB control mechanism.

Click here for the formTerakhir dikemaskini: 31 Disember 2020