Kod QR
Scan Kod QR pada telefon pintar anda untuk versi mudah alih.

Peninsular Malaysia Timber Legality Assurance System (MyTLAS)

Legaliti dan pensijilan merupakan keperluan global yang perlu diberi perhatian, khususnya bagi memastikan industri kayu Negara terus kekal mampan dan kompetitif di pasaran antarabangsa. Sistem legaliti produk kayu bagi Semenanjung Malaysia yang mula diperkenalkan, hasil dari rundingan dengan EU di atas platform FLEGT-VPA merupakan suatu inisiatif yang perlu ditingkatkan kredibiliti dan diperluaskan, bagi menjamin bekalan kayu Negara terus mendapat tempat di peringkat antarabangsa, dan seterusnya memastikan peningkatan nilai eksport produk kayu Negara.

Pematuhan kepada keperluan legaliti di sepanjang rantaian bekalan adalah penting bagi menjamin kemampanan hasil hutan dan perladangan sebagai sumber asli negara dan proses-proses yang terlibat hingga ke perdagangan dalam dan luar negara.

MTIB telah membangunkan MyTLAS sejak tahun 2012 dan pengeluaran Sijil MyTLAS untuk tujuan eksport ke negara-negara Kesatuan Eropah (EU) telah bermula dari Februari 2013. MyTLAS merupakan sistem pengesahan legaliti kayu kayan yang dikeluarkan oleh Semenanjung Malaysia dengan berasaskan kepada enam (6) prinsip dan 24 jadual TLAS.

Pengeluaran Sijil MyTLAS adalah berasaskan kepada sistem legaliti kayu atau dikenali sebagai Timber Legality Assurance System Peninsular Malaysia (MyTLAS). Ianya merupakan inisiatif kerajaan dalam memberikan pengesahan ke atas pengeluaran kayu kayan di sepanjang rantaian pemprosesan (chain of custody) sehingga ke pintu keluar (eksport)

Sistem legaliti kayu ini telah menjalani 2 sesi pengauditan oleh pihak ketiga iaitu pada tahun 2013 dan 2020. Hasil pengauditan pada tahun 2020 mengesahkan bahawa sistem legality MyTLAS berkredibiliti dan memenuhi kepatuhan Timber Legality. Pengukuhan dan pemantapan MyTLAS secara keseluruhannya, telah dilaksanakan dengan kerjasama semua Agensi Pelaksana.

Klik di pautan ini untuk memuat turun Ringkasan Laporan – Audit Pematuhan Sistem Jaminan Pengesahan Kayu Semenanjung Malaysia (MyTLAS).

Untuk memuat turun maklumat mengenai Peninsular Malaysia Timber Legality Assurance System (MyTLAS), sila klik di sini

Garis Panduan Permohonan Sijil Timber Legality Assurance System (MyTLAS) Semenanjung Malaysia Terakhir dikemaskini: 04 April 2022