Kod QR
Scan Kod QR pada telefon pintar anda untuk versi mudah alih.

Request for Tenders

# Description Ad Date
1. TENDER BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA (DALAM TEMPOH JAMINAN BAHAN RADAS KHAS, PERALATAN DAN MESIN ANALITIKAL BAGI PENGUJIAN PEMBEBASAN GAS FORMALDEHID DI PUSAT BIOKOMPOSIT DAN GENTIAN (FIDEC) UNTUK LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)
Procurement Number : MTIB/T/003/2021   Field Code : 060501, 130101 DAN 130102

More Information
Briefing
LAWATAN TAPAK

Tarikh: 11 Oktober 2021 (Isnin)

Masa: Jam 10.00 Pagi

Tempat: Pusat Biokomposit dan Gentian (FIDEC 3), Lot 115, Jalan 6, Kompleks Perabot Olak Lempit, 42700 BANTING, SELANGOR

Kehadiran: TIDAK DIWAJIBKAN

Bagi memastikan maklumat berkaitan spesifikasi/ terma rujukan/ brif projek berkenaan adalah jelas dan membantu syarikat yang menyertai tender memahami kehendak yang diperlukan oleh MTIB, satu sesi lawatan tapak akan diadakan seperti ketentuan di atas. Hanya dua (2) orang wakil Syarikat/ Kontraktor sahaja dibenarkan untuk hadir ke sesi lawatan tapak dan wakil Syarikat/ Kontraktor tersebut MESTILAH penama dalam Sijil Pendaftaran MoF. Pihak Syarikat/ Kontraktor juga dikehendaki untuk mengemukakan sesalinan sijil pendaftaran MoF (tidak dikembalikan) di bawah kod bidang seperti di atas semasa sesi pendaftaran lawatan tapak bagi tujuan pengesahan kehadiran. Sesi pendaftaran untuk lawatan tapak di atas bermula pada jam 9.00 pagi.

Wakil Syarikat/ Kontraktor yang menghadiri lawatan tapak MESTILAH telah lengkap divaksin (fully vaccinated) mengikut kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Di samping itu, Wakil Syarikat/ Kontraktor hendaklah sentiasa mematuhi segala Standard Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan oleh MTIB dan pihak pengurusan FIDEC serta pemakaian pelitup muka (facemask) adalah diwajibkan sepanjang sesi lawatan tapak. KEGAGALAN SYARIKAT/ KONTRAKTOR DALAM MEMATUHI SOP TERSEBUT AKAN MENYEBABKAN SYARIKAT/ KONTRAKTOR TIDAK DIBENARKAN UNTUK MEMBUAT LAWATAN TAPAK.

Download Attachment

08-10-2021
to
03-11-2021
12:00 PM


Last Updated: 06 April 2020