Kod QR
Scan Kod QR pada telefon pintar anda untuk versi mudah alih.

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian

BilPerkhidmatan OnlineBilangan Transaksi
Februari 2017Mac 2017April 2017
1 MTIB Core System      
  i. eRegistration      
  Pendaftaran Baru 11 29 83
  Pembaharuan Pendaftaran 147 115 95
  Tambah Aktiviti 7 2 3
  Tambah Kategori 41 27 19
  Pendaftaran Pengimport 0 0 0
  ii. eLicensing      
  Lesen Eksport 6142 7547 6100
  Lesen Import 4 5 4
  iii. eAccount      
  Pengeluaran Resit 709 865 728
  iv. eGrading      
  Permohonan Pembaharuan Pemeringkat Berdaftar 26 19 53
  v. eCITES      
  Permoohonan/ Aplikasi 26 19 14
  vi. eDocs      
  Sijil 587 622 549
  vii. eInspection      
  Transaksi 1172 1848 1615
2 Malaysianwood.net      
  Pelawat 0 0 0
3 eRubberwood      
  Pelawat 80 80 82
4 Timber Information Exchange Services(TIES)      
  Pertanyaan 9 15 0
5 Timber Verification Services(eTVS)      
  Permohonan 0 0 0
6 [email protected]      
  Pelawat 4629 9249 4039
  Transaksi Bayaran 0 1 0
7 Price Monitoring System(PRIMOS)      
  Transaksi 0 0 7
8 eLibrary / ILMU      
  Pelawat 264 372 384
  Transaksi / Books borrowed 93 109 78
9 eResponse      
  Pertanyaan 7 3 6
10 MySMS MTIB      
  Pertanyaan IOD 0 0 0
  Pertanyaan DOD 0 0 0


Terakhir dikemaskini: 14 September 2022