Kod QR
Scan Kod QR pada telefon pintar anda untuk versi mudah alih.
  • Utama
  • Pengumuman
  • NOTIFIKASI HEBAHAN SISTEM PELESENAN ATAS TALIAN MTIB: PELAKSANAAN i-TIMBER MENERUSI USER PILOT PENGGUNAAN MULAI 1 JUN 2022

NOTIFIKASI HEBAHAN SISTEM PELESENAN ATAS TALIAN MTIB: PELAKSANAAN i-TIMBER MENERUSI USER PILOT PENGGUNAAN MULAI 1 JUN 2022

Adalah dimaklumkan bahawa MTIB dalam proses peralihan sistem pelesenan MTIB atas talian daripada MCS kepada sistem baharu iaitu i-Timber. Dalam hubungan ini, sukacita dimaklumkan penggunaan i-Timber akan dilaksanakan secara user pilot bermula 1 Jun 2022 melibatkan 15 buah syarikat pengeksport (TE) dan pengimport (TI), yang terpilih beralamat di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Syarikat-syarikat yang terlibat akan menggunakan sepenuhnya i-Timber dalam pengistiharan Permit Eksport/Import, Pemeriksaan Fizikal, Permit CITES dan Sijil MyTLAS, serta  transaksi penyata akaun syarikat. Pelaksanaan user pilot i-Timber dilaksanakan secara berfasa dengan melibatkan penyertaan syarikat mengikut kategori dan aktiviti secara berperingkat sebelum pelaksanaan secara 100% live i-Timber kelak.

Sehubungan dengan itu, kerjasama dan sokongan pihak industri kayu kayan khususnya syarikat pengimport dan pengeksport, di dalam urusan ini amat membantu kelancaran operasi user pilot i-Timber ke arah pelaksanaan 100% live kelak. Malumat berkenaan Soalan Lazim (FAQ) i-Timber boleh dirujuk di sini. Sebarang pertanyaan lanjut ke atas pelaksanaan user pilot i-Timber boleh menghubungi Pasukan Latihan i-Timber seperti berikut:

Nama Pegawai

Talian Utama MTIB :       
03-92822235

e-mel

1. Pn Sunita Muhamad

Sambungan 1263

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

2. Pn Nurul Atiqah Shaharuddin         

Sambungan 1303

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

3. En Nabil Fikri Leemon

Sambungan 1215

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

4. Pn Shahira Mat Nasir

Sambungan 1354

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.


LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)
18 Mei 2022


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MTIB ONLINE LICENSING SYSTEM NOTIFICATION: i-TIMBER USER PILOT IMPLEMENTATION FROM 1 JUNE 2022


Kindly be informed that MTIB online licensing system is being transitioned from the MCS to the new system namely i-Timber. The i-Timber system will be launched on a user pilot basis beginning 1 June 2022, with 15 exporters (TE) and importers (TI) from the Kuala Lumpur and Selangor regions participating. The companies involved will fully apply the i-Timber system for the declaration of Export/Import Permits, Physical Inspections, CITES Permits, and MyTLAS Certificates, as well as for company account statement transactions.The user pilot implementation of the i-Timber system is introduced in phases, by involving the participation of companies according to categories and activities in stages, prior to the implementation of 100% live i-Timber soon.

 

In this regard, the cooperation and support of the timber industry, especially importers and exporters, is important to the efficient run of the user pilot i-Timber system toward the future improvement of 100 percent live. The i-Timber Frequently Asked Questions (FAQ) can be found here. Users who have further questions about how the i-Timber system pilot is being put into place, please contact the i-Timber Training Team as follows:

 

Officers Name

MTIB Main Line:
03-92822235

email

1. Pn Sunita Muhamad

Extension 1263            

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

2. Pn Nurul Atiqah Shaharuddin          

Extension 1303

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

3. En Nabil Fikri Leemon

Extension 1215

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

4. Pn Shahira Mat Nasir

Extension 1354

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.


MALAYSIAN TIMBER INDUSTRY BOARD
18 May 2022

Terakhir dikemaskini: 24 Mei 2022