banner banner banner banner
Kod QR
Scan Kod QR pada telefon pintar anda untuk versi mudah alih.
  • Utama
  • Pengumuman
  • KUOTA EKSPORT KAYU GETAH BERGERGAJI 2022 | RUBBERWOOD SAWNTIMBER 2022 EXPORT QUOTA

KUOTA EKSPORT KAYU GETAH BERGERGAJI 2022 | RUBBERWOOD SAWNTIMBER 2022 EXPORT QUOTA

Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC) telah meluluskan kuota eksport kayu getah bergergaji bagi tahun 2022 sebanyak 50,000 m3 bermula 22 Februari  2022, dengan eksport maksimum bulanan sebanyak 5,000 msahaja. Sehubungan dengan itu, semua pengeksport berdaftar adalah dibenarkan memohon kuota eksport kayu getah bergergaji tahun 2022. Sila lengkapkan Borang Permohonan dan memajukan kepada Ibu Pejabat MTIB. Kelulusan kuota eksport KGB adalah tertakluk kepada syarat-syarat semasa serta mekanisme kawalan MTIB.

Sebarang pertanyaan lanjut berkenaan kuota eksport KGB 2022, sila hubungi Seksyen Pelesenan  -  Pn. Nor Shahira Mat Nasir / En. Ahmad Ikhsan Zainuddin di talian 03-9282 2235 sambungan 1354 /1216.

Klik di sini untuk Borang Permohonan.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministry of Plantation Industries and Commodities (MPIC), has approved the export quota of rubberwood sawntimber for 2022 of 50,000 m3, starting from 22 February 2022, with a maximum monthly export limit of 5,000 m3 only. Therefore, all registered exporters of rubberwood sawntimber are allowed to apply for the 2022 export quota. Please complete the Application Form and forward it to MTIB Headquarters. The export quota approval is subject to current conditions and the MTIB control mechanism.

For further inquiries regarding the RS 2022 export quota, please contact the Licensing Section - Pn. Nor Shahira Mat Nasir / En. Ahmad Ikhsan Zainuddin at 03-9282 2235 extension 1354 /1216.

Click here for the Application Form.

 Terakhir dikemaskini: 16 Mac 2022