Kod QR
Scan Kod QR pada telefon pintar anda untuk versi mudah alih.
 • Utama
 • Korporat
 • Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan

Kami berjanji untuk:
 1. Memastikan kelulusan bagi permohonan pendaftaran baru sebagai pengeksport, pembekal, pemproses, pemeringkat dan pengendali jeti dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima;
 2. Memastikan kelulusan permohonan pembaharuan pendaftaran siap dalam tempoh 2 hari bekerja daripada tarikh permohonan lengkap diterima;
 3. Memastikan setiap permohonan lesen yang lengkap diproses secara atas talian (on-line) dalam masa 30 minit di semua pejabat Wilayah / Negeri;
 4. Melaksanakan perkhidmatan pemeriksaan kayu dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan lengkap yang diterima sekurang-kurangnya 1 hari bekerja sebelum tarikh pemeriksaan yang dimohon;
 5. Memastikan setiap tuntutan bayaran yang lengkap diterima dijelaskan dalam tempoh 12 hari bekerja;
 6. Memastikan Perkhidmatan Verifikasi Kayu (TVS) selesai dilaksanakan dalam tempoh 10 hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima;
 7. Memberi maklumbalas kepada semua pertanyaan industri dalam tempoh 2 hari bekerja; dan
 8. Memberikan perkhidmatan berkualiti, cekap dan mesra.

Pencapaian Piagam Pelanggan MTIB 2019 (Jan - Disember 2019)

JanjiMenepati Tempoh Masa / Standard Piagam PelangganMelebihi Tempoh Masa / Standard Piagam PelangganJumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard1% Menepati Standard2Jumlah Melebihi Standard3% Melebihi Standard4
Memastikan kelulusan bagi permohonan pendaftaran baru sebagai pengeksport, pembekal, pemproses, pemeringkat dan pengendali jeti dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima. 220 100 - - 220
Memastikan kelulusan permohonan pembaharuan  pendaftaran siap dalam tempoh 2 hari bekerja daripada tarikh permohonan lengkap diterima. 1,416 100 - - 1,416
Memastikan setiap permohonan lesen yang lengkap diproses secara atas talian (on-line) dalam masa 30 minit di semua pejabat Wilayah / Negeri. Lesen Eksport 79,328 99.4 452 0.6 79,780
Lesen Import (manual) 8,488 100 - - 8,488
Melaksanakan perkhidmatan pemeriksaan kayu dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan lengkap yang diterima sekurang-kurangnya 1 hari bekerja sebelum tarikh pemeriksaan yang dimohon. 73,353 99.9 49 0.1 72,402
Memastikan setiap tuntutan bayaran yang lengkap diterima dijelaskan dalam tempoh 12 hari bekerja. 2,581 100 - - 2,581
Memastikan Perkhidmatan Verifikasi Kayu (TVS) selesai dilaksanakan dalam tempoh 10 hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima. 158 100 - - 158
Memberi maklumbalas kepada semua pertanyaan industri dalam tempoh 2 hari bekerja. 210 100 - - 210
1. Jumlah perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh masa/standard yang ditetapkan
2. Peratus perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh masa/standard yang ditetapkan
3. Jumlah perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh masa/standard yang ditetapkan
4. Peratus perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh masa/standard yang ditetapkan

Terakhir dikemaskini: 28 September 2020