banner banner banner banner
Kod QR
Scan Kod QR pada telefon pintar anda untuk versi mudah alih.
  • Home
  • Announcement
  • KUOTA EKSPORT KAYU GETAH BERGERGAJI 2023 | RUBBERWOOD SAWNTIMBER 2023 EXPORT QUOTA

KUOTA EKSPORT KAYU GETAH BERGERGAJI 2023 | RUBBERWOOD SAWNTIMBER 2023 EXPORT QUOTA

Kementerian Perladangan dan Komoditi telah meluluskan kuota eksport kayu getah bergergaji bagi tahun 2023 sebanyak 50,000 m3 bermula 9 Januari 2023. Sehubungan dengan itu, semua pengeksport berdaftar adalah dibenarkan memohon kuota eksport kayu getah bergergaji tahun 2023. Sila lengkapkan Borang Permohonan dan majukan kepada Ibu Pejabat MTIB. Kelulusan kuota eksport KGB adalah tertakluk kepada syarat-syarat semasa serta mekanisme kawalan MTIB.

Sebarang pertanyaan lanjut berkenaan kuota eksport KGB 2023, sila hubungi Seksyen Pelesenan - Puan Nurul Atiqah Shaharuddin / Encik Ahmad Ikhsan Zainuddin di talian 03-9282 2235 sambungan 1303/1216.

Klik di sini untuk Borang Permohonan.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministry of Plantation and Commodities, has approved the export quota of rubberwood sawntimber for 2023 of 50,000 m3, starting from 9 Januari 2023. Therefore, all registered exporters of rubberwood sawntimber are allowed to apply for the 2023 export quota. Please complete the Application Form and forward it to MTIB Headquarters. The export quota approval is subject to current conditions and the MTIB control mechanism.

For further inquiries regarding the RS 2023 export quota, please contact the Licensing Section - Puan Nurul Atiqah Shaharuddin / Encik Ahmad Ikhsan Zainuddin at 03-9282 2235 extension 1303/1216.

Click here  for the Aplication Form.
Last Updated: 22 December 2022