question | question | question | question

Pengenalan

MTIB menawarkan pinjaman tanpa faedah kepada Usahawan Bumiputera di bawah Program Sokongan Bahan mentah untuk perolehan bahan-bahan mentah bagi membantu mereka dalam melengkapkan pemprosesan produk siap bagi kontrak kerja yang disahkan.

Keperluan Projek

 1. Jumlah pinjaman minimum adalah RM20,000 bagi setiap permohonan;
 2. Pinjaman maksimum RM200,000 bagi setiap permohonan;
 3. Setiap permohonan yang dikemukakan akan diberi 100% pembiayaan kos bahan mentah;
 4. Caj perkhidmatan sebanyak 1.5% daripada nilai pinjaman yang dikenakan dan perlu dibayar dalam masa 7 hari selepas perjanjian pinjaman ditandatangani (caj perkhidmatan yang tidak boleh ditolak daripada nilai pinjaman yang diluluskan);
 5. Kelulusan tertakluk kepada ketersediaan baki pinjaman apabila mengemukakan sesuatu permohonan itu;
 6. Pengeluaran pinjaman akan dibayar kepada pembekal bahan mentah selepas MTIB telah mengesahkan bahan-bahan mentah di premis pembekal / kilang pemohon;
 7. MTIB menggalakkan bekalan bahan mentah untuk permohonan pinjaman daripada panel pembekal seperti di LAMPIRAN 1. Ini adalah untuk menjamin kualiti dan ketersediaan bahan mentah. Ini juga akan meningkatkan rangkaian serta terus meningkatkan hubungan perniagaan antara pengusaha dan pembekal bahan mentah Bumiputera;dan
 8. MTIB mempunyai hak untuk meminda mana-mana peruntukan dalam garis panduan ini mengikut keperluan dari semasa ke semasa.

Kelayakan Pemohon

 1. Syarikat Bumiputera milik penuh (100% ekuiti);
 2. Mengendalikan aktiviti pengilangan / menghasilkan produk berasaskan kayu;
 3. Telah dianugerahkan kontrak kerja / bekalan dan masih berkuatkuasa;
 4. Syarikat dan ahli Lembaga Pengarah tidak bankrup; dan
 5. Telah melalui audit SCORE(SME Competitiveness Rating for Enhancement) dan M-CORE (untuk kategori Mikro) oleh MTIB atau SME Corp Malaysia.

Syarat Permohonan

Sila klik LAMPIRAN 2 ntuk syarat-syarat dan dokumen sokongan yang perlu disertakan dalam permohonan.

Cara Memohon

Borang permohonan boleh dimuat turun di SINI atau diperolehi dari ibu pejabat MTIB atau pejabat serantau.