question | question | question | question

PROSEDUR PENGEKSPORTAN KAYU DAN KELUARAN KAYU

EXPORT PROCEDURE FOR TIMBER AND TIMBER PRODUCTS

 

1.`     Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB) telah diperturunkan kuasa oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) untuk mengeluarkan lesen eksport bagi kayu dan keluaran kayu selaras dengan peruntukan di bawah Akta Kastam 1967, Jadual Kedua, Butiran 6, Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport) 2017 P.U.(A) 102 yang diwartakan pada 31 Mac 2017 dan dikuatkuasakan pada 1 April 2017. Prosedur ini juga adalah selaras dengan pewartaan Akta Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (Pemerbadanan) 1973 [Akta 105] pada 15 Mac 2012. Prosedur ini terpakai untuk pengeksportan dari Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur dan Labuan).

 

 1. Waktu berurusan untuk pengeluaran lesen dengan Ibu Pejabat MTIB dan pejabat MTIB Wilayah :

 

Pejabat MTIB

Hari

Waktu Berurusan*

Ibu Pejabat (Kuala Lumpur), Klang, Butterworth, Kuantan

Isnin – Khamis

8.30 pagi – 4.30 ptg

Rehat : 1.00 ptg  - 2.00 ptg

Jumaat

8.30 pagi – 4.30 ptg

Rehat : 12.15 t/ghari - 2.45 ptg

Johor Bahru, Kota Bharu, Kuala Terengganu

Ahad – Rabu

Khamis

8.30 pagi – 4.30 ptg

8.30 pagi – 3.00 ptg

Rehat : 1.00 ptg  - 2.00 ptg

Ditutup pada Hari Kelepasan Am Persekutuan dan Negeri

*sebarang kelulusan lesen di luar waktu tersebut adalah tertakluk kepada budi bicara pejabat pengeluar lesen.

 

 1. Pengeksport yang telah berdaftar dengan MTIB akan mempunyai kod ID (User ID) dan kata-laluan (Password) bagi membolehkan mereka memohon lesen eksport secara atas talian (on-line) melalui paparan laman sesawang (web-site) MTIB Core System : www.mcs2.mtib.gov.my

 

 1. Pemohon hendaklah mengisi semua butiran yang diperlukan dengan lengkap (bertanda * wajib diisikan), menjelaskan bayaran ses dan menghantar terus secara atas talian (on-line) kepada Ibu Pejabat MTIB atau mana-mana pejabat MTIB Wilayah tanpa perlu menghantar dokumen sokongan yang berkaitan (packing list, invoice, sijil kiln drying/preservative timber dan grading summary).

 

 1. MTIB akan menyemak dan meluluskan lesen eksport, jika lengkap, atau tidak meluluskan lesen eksport dengan alasan secara atas talian (on-line). Pengeksport boleh mendapat keputusan setiap lesen eksport yang diluluskan atau tidak diluluskan dalam skrin status permohonan pengeksport.

 

 1. Lesen eksport yang dikeluarkan oleh MTIB adalah cetakan komputer dan tidak memerlukan tandatangan.

 

 1. Tempoh sah lesen eksport adalah 60 hari dari tarikh dikeluarkan.

 

 1. Bagi setiap lesen eksport yang diluluskan, pengeksport perlu menyatakan tarikh untuk pemeriksaan fizikal kayu (inspection) kepada mana-mana pejabat MTIB mengikut pintu keluar eksport. Pengeksport hendaklah memastikan konsignasi kayu telah siap-sedia untuk diperiksa dan mengemukakan dokumen sokongan (seperti para 4) yang berkaitan satu hari sebelum tarikh permohonan pemeriksaan fizikal yang dipohon. .

 

 1. MTIB akan menjalankan pemeriksaan fizikal secara rawak (random) ke atas lesen eksport dan pengikraran konsignasi kayu mengikut kaedah berikut :

 

 • Bagi lesen eksport yang diperiksa, MTIB akan menjalankan pemeriksaan fizikal di lokasi konsignasi kayu berada dan pengesahan pemeriksaan akan dibuat samada diluluskan atau tidak diluluskan dan bagi konsignasi yang berkesalahan akan diambil tindakan.

 

 • Konsignasi yang diluluskan akan dicop (stamped) “Telah Diperiksa” dan pengeksport boleh membuat pengisytiharan (declaration) seterusnya kepada pihak Kastam.

 

 (iii)    Bagi lesen eksport yang tidak diperiksa akan diluluskan dan dicop (stamped) “Diluluskan Tanpa Pemeriksaan Fizikal”. Pengeksport boleh terus membuat pengisytiharan (declaration) kepada pihak Kastam.  

 

 1. Bagi kayu dan keluaran kayu yang tertakluk kepada kelulusan khas MTIB antaranya kuota eksport Kayu Getah bergergaji; kuota keluaran kayu untuk spesies kayu terancam yang disenaraikan di bawah peraturan perdagangan antarabangsa CITES; pengeksportan rotan, batang kelapa, batang kelapa sawit dan balak tanaman ladang (plantation log); penyertaan pameran antarabangsa; penerokaan pasaran; dan keluaran kayu bagi tujuan penyelidikan (R&D), pengeksport perlu merujuk kepada Ibu Pejabat MTIB Kuala Lumpur. MTIB akan menjelaskan kepada pengeksport mengenai prosedur dan peraturan pengeksportan yang perlu dipatuhi.

 

 1. Pengeksportan produk perabot adalah dikeluarkan daripada keperluan lesen eksport MTIB. Pengeksport boleh berurusan terus dengan pihak Kastam untuk pengeksportan produk perabot kayu.

 

 1. Bagi pengeksportan kayu dan keluaran kayu, termasuk produk perabot kayu, yang disenaraikan di bawah skop TLAS untuk ke pasaran negara Kesatuan Eropah (European Union), pengeksport masih tertakluk kepada prosedur eksport semasa iaitu keperluan berdaftar, memohon lesen eksport MTIB, pemeriksaan fizikal (inspection) MTIB dan memohon lesen MYTLAS. Kesemua proses tersebut boleh dibuat secara atas talian (on-line) melalui MCS.

 

 1. Sebarang urusan dan pertanyaan berkaitan dengan pengeksportan hendaklah dimajukan kepada Ibu Pejabat MTIB dan pejabat MTIB Wilayah/Negeri di alamat berikut :

 

Pejabat MTIB

Pengarah Pelesenan dan Inspektorat

Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia

Tingkat 13-17, Menara PGRM

No. 8, Jalan Pudu Ulu, Cheras

50728 KUALA LUMPUR

Tel : 03 – 9282 2235

Fax : 03 – 9285 1744

Website : www.mtib.gov.my

Ketua MTIB Wilayah Utara

Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia

No. 8, Jalan Todak 5

Pusat Bandar Sunway

13700 SEBERANG JAYA

Pulau Pinang

Tel : 04 - 3983358

Fax : 04 - 3998358        

Ketua MTIB Wilayah Tengah

Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia

No. 29, Lorong Batu Nilam

10-A, Bandar Bukit Tinggi

41200 KELANG

Selangor

Tel : 03 – 3324 3063

Fax : 03 – 3324 3753

Ketua MTIB Wilayah Selatan

Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia

No. 25-02, Jalan Bestari 1/4

Taman Nusa Bestari

81300 SKUDAI

Johor Bahru

Tel : 07 – 5116672 / 5116682

Fax : 07 – 5116787

Penolong Ketua MTIB Wilayah Timur

Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia

B-54, Jalan IM 3/10, BIM Point

Bandar Indera Mahkota

25200 KUANTAN

Pahang       

Tel : 09 – 5735062 / 5735063

Fax : 09 – 5735064

Ketua MTIB Wilayah Timur

Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia

PT 436, Bandar Baru Tunjung

Jalan Kuala Krai

15100 KOTA BHARU

Kelantan     

Tel : 09 – 7483824 / 7481867

Fax : 09 – 7477343

Penolong Ketua MTIB Wilayah Timur

Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia

472-G, Jalan Kamaruddin

20400 KUALA TERENGGANU

Terengganu 

Tel : 09 - 6262711

Fax : 09 - 6262712        

 

Dikeluarkan oleh / Issued by :

Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)

1 Jun 2017

(dikeluarkan semakan semula 9 Oktober 2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENARAI PRODUK KAYU DAN KELUARAN KAYU

YANG MEMERLUKAN LESEN EKSPORT

Perintah Kastam ( Larangan Mengenai Eksport ) 2017, Jadual Kedua, Butiran 6

[ P.U.(A) 102 bertarikh 31 Mac 2017 ]

 

No.

Jenis Barangan Kayu/Description of Timber Products

Kod Kastam/Customs Code

1.

Bamboo

1401.10.00 00

2.

Rattans

1401.20

3.

Fuel wood, wood in chips or particles; sawdust and wood waste and scrap

44.01

4.

Wood charcoal

4402.90.90 00

5.

Logs (including baulks and roughly squared)

44.03

6.

Hoopwood

44.04

7.

Wood wool ; Wood flour

4405.00

8.

Railways or tramway sleepers 

44.06

9.

Sawn timber

44.07

10.

Veneer sheets

44.08

11.

Moulding

44.09

12.

Particleboard 

44.10

13.

Fibreboard

44.11

14.

Plywood, veneered panel and similar laminated wood 

44.12

15.

Densified wood

4413.00.00 00

16.

Wooden frames

4414.00.00 00

17.

Packaging cases, boxes, crates, drums and similar packing, cable drum, pallets, box pallets and other load boards, pallet collars of wood

44.15

18.

 

Cask, barrels, vats, tub and other coopers’ products of wood, including staves

4416.00.10 00

4416.00.90.00

19.

Tools, tool bodies, tool handles, broom and brush bodies and handles, of wood; shoe last and trees, of wood

4417.00.10 00

4417.00.20.00

4417.00.90.00

20.

Builders joinery and carpentry, of wood

44.18

21.

Tableware and kitchenware, of wood

4419.11.00 00

4419.12.00 00

4419.19.00 00

4419.90.00 00

22.

Wooden article of furniture not falling in chapter 94

4420.90.10 00

23.

Other articles of wood

44.21

24.

Wood pulp

47.01,   47.02,   47.03,  

47.04,   47.05,   47.06

25

Prefabricated buildings, of wood

9406.10.90 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KADAR SES KAYU DAN KELUARAN KAYU

Perintah Ses Kayu (Pindaan) 2019

 

Timber Product

Cess Rate

(a)

Logs of all species excluding coconut trunk of Cocos  nucifera

RM5.00 per cubic metre or part thereof

(b)

Sawn timber (all sizes of Chengal, Damar Minyak, Nyatoh, Kembang Semangkok and Red Balau)

RM255.00 per cubic metre or part thereof, either kiln-dried (KD) or air-dried (AD) sawn timber

(c)

Sawn timber (all sizes of Rubberwood)

RM125.00 per cubic metre or part thereof, either kiln-dried (KD) or air-dried (AD) sawn timber

 

(d)

Timber strips (of Jelutong, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Red Seraya and Red Meranti)

RM125.00 per cubic metre or part thereof, either kiln-dried (KD) or air-dried (AD) sawn timber

(e)

Sawn timber (all sizes and species other than of species referred to in items (b), (c) and (d))

RM5.00 per cubic metre or part thereof

(f)

Dressed timber (S4S), E1E, E2E, E3E and E4E (of Rubberwood and Chengal)

RM125.00 per cubic metre or part thereof

(g)

Dressed timber (S4S), E1E, E2E, E3E and E4E (of species other than Rubberwood and Chengal)

RM5.00 per cubic metre or part thereof

(h)

Moulding

RM5.00 per cubic metre or part thereof

(hh)

Veneer of Oil Palm Trunk for all thickness

RM5.00 per cubic metre or part thereof

(i)

Veneer other than of Oil Palm Trunk (2mm thickness and less)

RM5.00 per cubic metre or part thereof

(j)

Veneer other than of Oil Palm Trunk (exceeding 2 mm thick)

RM255.00 per cubic metre or part thereof

(k)

Plywood

RM5.00 per cubic metre or part thereof

(j)

Blockboard, Laminboard, Battenboard

RM2.00 per cubic metre or part thereof

(l).

Particleboard/Chipboard

RM2.00 per cubic metre or part thereof

(m)

Railway sleepers and crossings, transmission posts, unassembled pallets, fine-ripped door stiles, agriculture stakes, cross-arms, stiffeners for flakeboard railway crossings, fenders and wallings of species other than of species referred to in items (b) and (c)

RM5.00 per cubic metre or part thereof

(n)

Finger-jointed and/or laminated sawn timber (of Rubberwood and Chengal)

RM85.00 per cubic metre or part thereof

(o)

Finger-jointed and/or laminated sawn timber (of species other than Rubberwood and Chengal)

RM5.00 per cubic metre or part thereof

(p)

Logs of coconut trunk of Cocos nucifera

RM50.00 per cubic metre or part thereof

 

Note : No cess rate for medium density fibreboard (MDF)

 

 Lampiran Carta Aliran Ekport