question | question | question | question

Latar Belakang

 • Memberikan signifikan memperkukuhkan integrasi ekonomi Asia Timur, Pemimpin ASEAN dan 6 negara meluluskan Rangka Kerja bagi RCEP dan Pelan Kerja pada Sidang Kemuncak ASEAN ke-19 di Bali pada November 2011.

 • Rundingan RCEP kemudiannya dilancarkan semasa Sidang Kemuncak ASEAN ke-21 di Phnom Penh, Kemboja pada bulan November 2012. Pemimpin bersetuju bahawa RCEP akan melibatkan penglibatan yang lebih luas dan lebih mendalam dengan peningkatan yang ketara berbanding ASEAN FTA / CEP sedia ada dengan negara-negara ini.

 • Objektif RCEP adalah untuk mencapai RCEP moden disertai oleh ASEAN, China, Korea, Jepun, India, Australia dan New Zealand. RCEP adalah diterajui ASEAN. Selain RCEP, rundingan sedang berjalan untuk dua inisiatif perdagangan utama yang lain - TPP dan Perdagangan dan Pelaburan transatlantik, menyeluruh, berkualiti tinggi dan perjanjian perkongsian ekonomi yang memberi manfaat bersama di kalangan ahli RCEP.

 • Berdasarkan data semasa, RCEP akan mewujudkan sekutu dari kawasan yang dihuni oleh lebih daripada tiga bilion orang, dengan KDNK bercampur mencapai USD17 trilion dan lebih 40% daripada perdagangan dunia.

 • RCEP adalah diterajui ASEAN. RCEP bertujuan untuk mencapai kemodenan, menyeluruh, berkualiti tinggi dan perjanjian perkongsian ekonomi yang memberi manfaat bersama di kalangan ahli RCEP. RCEP bertujuan untuk membawa bersama-sama 16 negara ke dalam perkongsian ekonomi yang padu besar dengan penekanan untuk menggalakkan pertumbuhan inklusif dan saksama. Ia bertujuan untuk memperkemas dan mengintegrasikan ASEAN + 1 FTA ke dalam kerangka perdagangan dan pelaburan tunggal dan lebih koheren di rantau ini.

 

Progres Kemajuan

 • Rundingan untuk RCEP bermula pada 2012. Setakat ini, 6 Pusingan rundingan RCEP telah diadakan di Brunei Darussalam (9-13 Mei 2013); Australia (23-27 September 2013); Kuala Lumpur, Malaysia (20-24 Januari 2014); Nanning, China (31 mac-4 April 2014); Singapura (21-27 Jun 2014) dan Pusingan 6 di New Delhi, India (1-5 Disember 2014).

 • Negara-negara yang mengambil bahagian RCEP menjangkakan bahawa rundingan akan siap pada akhir tahun 2015 sama seperti  tarikh berakhirnya Komuniti Ekonomi ASEAN untuk pelaksanaan. Kesimpulan RCEP merupakan salah satu keutamaan Malaysia selaku pengerusi ASEAN pada tahun 2015.

 • Satu ciri unik Perjanjian ialah negara-negara lain boleh menyertai selepas pelaksanaan RCEP yang asalnya disertai oleh 16 buah negara.

 • Malaysia adalah Pengerusi Perdagangan WG dalam Perkhidmatan di bawah RCEP. Senarai lengkap negara mempengerusikan kumpulan rundingan adalah seperti berikut:

WG/SWG

Pengerusi negara asal

Barangan WG

Singapura

Perkhidmatan WG

Malaysia

Pelaburan WG

Vietnam

WG ECOTECH

Indonesia

WG IPR

Singapura

Persaingan WG 

Singapura

Penyelesaian pertikaian WG

Brunei Darussalam

SWG ROO

Thailand

SWG CPFT

Filipina

SWG STRACAP

Thailand

SWG SPS

Indonesia

 

 • Walaupun kemajuan yang baik dilihat dalam rundingan, masih terdapat keperluan untuk meningkatkan momentum untuk rundingan terutamanya dalam bidang teras Barangan, Perkhidmatan dan Pelaburan.

Faedah kepada Malaysia 

 • RCEP akan membolehkan integrasi ekonomi yang lebih menyeluruh di rantau ini. Ini adalah penting untuk mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai sebuah negara perdagangan. Pada tahun 2013, Perdagangan Malaysia kepada pihak-pihak RCEP meliputi 63.24% (USD434 bilion) daripada perdagangan global negara.

 • RCEP juga bertujuan untuk memudahkan dan diselaraskan semasa ASEAN + 1 FTA. Pada masa ini ASEAN + 1 FTA melaksanakan peraturan dan prosedur yang berbeza. Ini telah menyebabkan kesukaran untuk menggunakan FTA terutamanya bagi PKS. Melalui pengurusan tadbir urus dan risiko yang lebih baik, RCEP dijangka mewujudkan persekitaran perniagaan yang lebih kondusif.

 • Integrasi perniagaan di rantau ini melalui rantaian bekalan global akan meningkatkan kawasan tarikan sebagai destinasi pelaburan. Penglibatan India dan China dalam RCEP akan membolehkan akses yang lebih baik untuk pasaran ini. Negara membangun ini menawarkan potensi besar bagi perniagaan Malaysia untuk memanfaatkan peluang yang disediakan melalui FTA.