question | question | question | question

 PENGERUSI DAN AHLI LEMBAGA MTIB
(1 JANUARI 2018 - 31 DISEMBER 2019)

 

BIL

KEMENTERIAN / JABATAN / PERTUBUHAN

AHLI

AHLI SILIH GANTI

1.

PENGERUSI

YB Tuan Wong Tack

  WAKIL KEMENTERIAN/ AGENSI KERAJAAN

2.

KEMENTERIAN INDUSTRI UTAMA (MPI)

YBhg. Dato' Dr. Tan Yew Chong

Ketua Setiausaha

Tn.Hj. Mad Zaidi bin Mohd Karli

Setiausaha Bahagian Kanan KTK
Bahagian Kemajuan Kayu-Kayan,
Tembakau dan Kenaf

3.

KEMENTERIAN KEWANGAN (MOF)

YBhg. Datuk Ahmad Badri bin Mohd Zahir

Ketua Setiausaha Perbendaharaan

En. Muhamad Shahril bin Othman

Setiausaha Sulit Kanan Kepada Ketua Setiausaha Perbendaharaan

4.

KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA & INDUSTRI

YBhg. Dato' Lokman Hakim Ali

Ketua Setiausaha

Pn. Maizura Abdul Rashid

Pengarah Bahagian Polisi Sektoral,
Seksyen Polisi Sektoral IV

5. JABATAN PERHUTANAN SEMENANJUNG MALAYSIA (JPSM)

Kosong

 Kosong

6.

INSTITUT PENYELIDIKAN PERHUTANAN MALAYSIA (FRIM)

YBhg. Datuk Dr. Abdul Latif bin Mohmod
Ketua Pengarah

YBrs. Dr. Khali Aziz Hamzah
Timbalan Ketua Pengarah
(Operasi)

7.

LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) En. Mohd Kheiruddin Mohd Rani  
  WAKIL NEGERI
8.

WILAYAH PERSEKUTUAN
(Seksyen 4(1)(f), Akta 105)

En. Wu Him Ven

 
9.

NEGERI JOHOR

(Seksyen 4(1)(f), Akta105)

Tn.Hj. Ahmad Nazir bin Hj. Mohd Nasir  Tn. Hj. Mohd Fahmi bin Salam
10.

NEGERI PERAK

(Seksyen 4(1)(f), Akta 105)

YB Tuan Teh Kok Lim  
  WAKIL PERSATUAN

11.

PERSATUAN PEKILANG PANEL MALAYSIA (MPMA)

YBhg. Dato' Wira Sheikh Othman Sheikh Abdul Rahman

En. Cheong Hok An

12.

PERSATUAN PENGUSAHA-PENGUSAHA KAYU- KAYAN DAN PERABOT BUMIPUTERA MALAYSIA (PEKA)

Tuan Haji Ahmad Kamal Chik

Tuan Haji Lokman Mohamad

13.

PERSATUAN PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MWIA)

YBhg. Dato’ Chung King Tong

En. Low Chee Hock

14.

PERSATUAN PENGEKSPORT KAYU MALAYSIA  (TEAM)

En. Chua Song Fong

En. Wong Kar Wai

15. MAJLIS KAYU KUMAI & TANGGAM MALAYSIA (MWMJC)

En. George Yap Hong Thien

YBrs. Dr. Clarence Tan Chiat Lin

16.

MAJLIS PERABOT MALAYSIA (MFC)

En. Richard Ko Liang Joo

En. Albert Khoo

 

WAKIL YANG DILANTIK MENTERI

17.

Seksyen 4(1)(h), Akta 105

En. Chew Lye Teng

 

18. 

Seksyen 4( 1) ( h) Akta 105

YBhg. Dato' Dr. Nadzri Yahaya

 

Ahli Lembaga LPKM termasuk Pengerusi telah dilantik oleh Kementerian Industri Utama untuk tempoh 2 tahun, tetapi layak dilantik semula.