question | question | question | question

 PENGERUSI DAN AHLI LEMBAGA MTIB
(1 JANUARI 2018 - 31 DISEMBER 2019)

 

BIL

KEMENTERIAN / JABATAN / PERTUBUHAN

AHLI

AHLI SILIH GANTI

1.

PENGERUSI

YB Tuan Wong Tack

  WAKIL KEMENTERIAN/ AGENSI KERAJAAN

2.

KEMENTERIAN INDUSTRI UTAMA (MPI)

YBhg. Dato' Dr. Tan Yew Chong

Ketua Setiausaha

Tn.Hj. Mad Zaidi bin Mohd Karli

Setiausaha Bahagian Kemajuan Industri Kayu-Kayan, Tembakau dan Kenaf

3.

KEMENTERIAN KEWANGAN (MOF)

YBhg. Datuk Ahmad Badri bin Mohd Zahir

Ketua Setiausaha

En. Muhamad Shahril bin Othman

Setiausaha Sulit Kanan Kepada Ketua Setiausaha

4.

KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA & INDUSTRI

YBhg. Dato' Lokman Hakim Ali

Ketua Setiausaha

Pn. Maizura Abdul Rashid

Pengarah Seksyen Dasar Sektoral1, Bahagian Dasar Sektoral

5. JABATAN PERHUTANAN SEMENANJUNG MALAYSIA (JPSM)

Ketua Pengarah

 

Timbalan Ketua Pengarah
(Dasar dan Perancangan)

6.

INSTITUT PENYELIDIKAN PERHUTANAN MALAYSIA (FRIM)

YBhg. Dato' Dr. Abdul Latif bin Mohmod
Ketua Pengarah

YBrs. Dr. Khali Aziz Hamzah
Timbalan Ketua Pengarah
(Penyelidikan dan Pembangunan)

7.

LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)  Kosong  
  WAKIL NEGERI
8.

WILAYAH PERSEKUTUAN
(Seksyen 4(1)(f), Akta 105)

En. Wu Him Ven

 
9.

NEGERI JOHOR

(Seksyen 4(1)(f), Akta105)

Tn.Hj. Ahmad Nazir  Tn. Hj. Mohd Fahmi Salam
10.

NEGERI PERAK

(Seksyen 4(1)(f), Akta 105)

YB Tuan Teh Kok Lim  
  WAKIL PERSATUAN

11.

PERSATUAN PEKILANG PANEL MALAYSIA (MPMA)

YBhg. Dato' Wira Sheikh Othman Sheikh Abdul Rahman

En. Cheong Hok An

12.

PERSATUAN KAYU-KAYAN DAN PERABOT BUMIPUTERA MALAYSIA (PEKA)

Tuan Haji Ahmad Kamal Chik

Tuan Haji Lokman Mohamad

13.

PERSATUAN PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MWIA)

YBhg. Dato’ Chung King Tong

En. Low Chee Hock

14.

PERSATUAN PENGEKSPORT KAYU MALAYSIA  (TEAM)

Mr. Chua Song Fong

Mr. Wong Kar Wai

15. MAJLIS KAYU KUMAI & TANGGAM MALAYSIA (MWMJC)

Mr. George Yap Hong Thien

YBrs. Dr. Clarence Tan Chiat Lin

16.

MAJLIS PERABOT MALAYSIA (MFC)

Mr. Richard Ko Liang Joo

Mr. Albert Khoo

 

WAKIL YANG DILANTIK MENTERI

17.

Seksyen 4(1)(h), Akta 105

 

Ahli Lembaga LPKM termasuk Pengerusi telah dilantik oleh Kementerian Industri Utama untuk tempoh 2 tahun, tetapi layak dilantik semula.