question | question | question | question

 

 PENGERUSI DAN AHLI LEMBAGA MTIB
(1 JANUARI 2020 - 31 DISEMBER 2021)

 

BIL

KEMENTERIAN / JABATAN / PERTUBUHAN

AHLI

AHLI SILIH GANTI

1.

PENGERUSI

YB Tuan Jugah Muyang

  WAKIL KEMENTERIAN/ AGENSI KERAJAAN

2.

KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI (MPIC)

YBhg. Datuk Ravi Muthayah

Ketua Setiausaha 

 Tn. Hj. Mad Zaidi Mohd Karli

 

3.

KEMENTERIAN KEWANGAN (MOF)

YBhg. Dato' Asri bin Hamidon

Ketua Setiausaha

En. Mohd Hazizi Harun

4.

KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA & INDUSTRI

YBhg. Dato' Lokman Hakim Ali

Ketua Setiausaha

En. Muhammad Zulhilmi Ahmad
5. JABATAN PERHUTANAN SEMENANJUNG MALAYSIA (JPSM)

YBhg. Dato' Mohd Ridza Awang

Ketua Pengarah

YBhg. Dato' Dr. Hj. Zahari bin Ibrahim

 

6.

INSTITUT PENYELIDIKAN PERHUTANAN MALAYSIA (FRIM)

Kosong

Kosong

7.

LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)

En. Mohd Kheiruddin Mohd Rani

Ketua Pengarah

 
  WAKIL NEGERI
8.

NEGERI TERENGGANU

(Seksyen 4(1)(f), Akta105)

Tn. Hj. Zainuddin bin Abu Bakar Kosong
9.

NEGERI KELANTAN

(Seksyen 4(1)(f), Akta105)

Ir. Tn. Hj. Ariffahmi Ab. Rahman  Kosong
  WAKIL PERSATUAN

 9.

PERSATUAN PEKILANG PANEL MALAYSIA (MPMA)

Kosong

Kosong

 10.

PERSATUAN PENGUSAHA-PENGUSAHA KAYU- KAYAN DAN PERABOT BUMIPUTERA MALAYSIA (PEKA)

Tuan Haji Farosham Naizamohideen

En. Hilmi bin Awang

11.

PERSATUAN PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MWIA)

Kosong

Kosong

12.

PERSATUAN PENGEKSPORT KAYU MALAYSIA  (TEAM)

Kosong

Kosong

13. MAJLIS KAYU KUMAI & TANGGAM MALAYSIA (MWMJC)

Kosong

Kosong

14.

MAJLIS PERABOT MALAYSIA (MFC)

Kosong

Kosong

 

WAKIL YANG DILANTIK MENTERI

15.

Seksyen 4(1)(h), Akta 105

YBrs. Prof Madya Dr. Mohd Zaki

 

16. 

Seksyen 4( 1) ( h) Akta 105

En. Mohd Salizan  bin Abd. Rahman

 

Ahli Lembaga LPKM termasuk Pengerusi telah dilantik oleh Kementerian Perusahan Perladangan dan  Komoditi untuk tempoh 2 tahun, tetapi layak dilantik semula.