question | question | question | question

Definisi Data Terbuka

Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat dan agensi Sektor Awam atau Swasta.

Pelaksanaan Data Terbuka Kerajaan bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan awam terhadap maklumat Kerajaan. Ia juga merupakan salah satu kriteria penilaian global dalam perkhidmatan e-Kerajaan.

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat.

Sila klik : Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0 untuk maklumat berkenaan dengan Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan. Untuk maklumat lanjut sila layari : www.data.gov.my

Klik di sini untuk paparan kesemua set data yang dikemukakan oleh Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komuditi berkenaan data Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)

Antara Senarai Set Data oleh KKLW pada Data Terbuka Sektor Awam

NO   TAJUK  XLSX
1. EXPORT OF MAJOR TIMBER PRODUCTS BY REGION IN 2016  Muat Turun
2. EXPORT OF MAJOR TIMBER PRODUCTS  Muat Turun
3. EXPORT OF MOULDINGS TO MAJOR COUNTRIES  Muat Turun
4. EXPORT OF PLYWOOD TO MAJOR COUNTRIES  Muat Turun
5.  EXPORT OF RUBBERWOOD SAWN TIMBER TO MAJOR COUNTRIES  Muat Turun
6. EXPORT OF SAWN TIMBER TO MAJOR COUNTRIES  Muat Turun
7. EXPORT OF TIMBER AND TIMBER PRODUCTS TO MAJOR COUNTRIES  Muat Turun
8. EXPORT OF VENEER TO MAJOR COUNTRIES  Muat Turun
9. EXPORT OF WOODEN FURNITURE TO MAJOR COUNTRIES  Muat Turun
10. F.O.B. UNIT VALUE OF SELECTED FOREST PRODUCTS  Muat Turun
11. PRODUCTION OF LOGS SAWN TIMBER PLYWOOD VENEER AND MOULDING  Muat Turun