question | question | question | question

Kami berjanji untuk:

  1. Memastikan kelulusan bagi permohonan pendaftaran baru sebagai pengeksport, pembekal, pemproses, pemeringkat dan pengendali jeti dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima;
  2. Memastikan kelulusan permohonan pembaharuan  pendaftaran siap dalam tempoh 2 hari bekerja daripada tarikh permohonan lengkap diterima;
  3. Memastikan setiap permohonan lesen yang lengkap diproses secara atas talian (on-line) dalam masa 30 minit di semua pejabat Wilayah / Negeri;
  4. Melaksanakan perkhidmatan pemeriksaan kayu dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan lengkap yang diterima sekurang-kurangnya 1 hari bekerja sebelum tarikh pemeriksaan yang dimohon;
  5. Memastikan setiap tuntutan bayaran yang lengkap diterima dijelaskan dalam tempoh 12 hari bekerja;
  6. Memastikan Perkhidmatan Verifikasi Kayu (TVS) selesai dilaksanakan dalam tempoh 10 hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima;
  7. Memberi maklumbalas kepada semua pertanyaan industri dalam tempoh 2 hari bekerja; dan
  8. Memberikan perkhidmatan berkualiti, cekap dan mesra.

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MTIB 2019 (Jan - Ogos 2019)

 

Janji  Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan  Melebihi Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan  Jumlah Perkhidmatan 
  Jumlah Menepati Standard* % Menepati Standard**  Jumlah Melebihi Standard*** % Melebihi Standard**** 
Memastikan kelulusan bagi permohonan pendaftaran baru sebagai pengeksport, pembekal, pemproses, pemeringkat dan pengendali jeti dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.
156  100  -  - 156

Memastikan kelulusan permohonan pembaharuan  pendaftaran siap dalam tempoh 2 hari bekerja daripada tarikh permohonan lengkap diterima.

1,088 100  -  - 1,088
Memastikan setiap permohonan lesen yang lengkap diproses secara atas talian (on-line) dalam masa 30 minit di semua pejabat Wilayah / Negeri.
Lesen Eksport   58,561 99.4 359 0.6 58,920
Lesen Import (manual) 5,883 100 - - 5,883
Melaksanakan perkhidmatan pemeriksaan kayu dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan lengkap yang diterima sekurang-kurangnya 1 hari bekerja sebelum tarikh pemeriksaan yang dimohon.
54,249

 

99.9

 

49 0.1 54,298
Memastikan setiap tuntutan bayaran yang lengkap diterima dijelaskan dalam tempoh 12 hari bekerja.
2,581  100 -  - 2,581
Memastikan Perkhidmatan Verifikasi Kayu (TVS) selesai dilaksanakan dalam tempoh 10 hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima.
81 100 - - 81
Memberi maklumbalas kepada semua pertanyaan industri dalam tempoh 2 hari bekerja.
75 100  - - 75

 

* Jumlah perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh masa/standard yang ditetapkan
** Peratus perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh masa/standard yang ditetapkan
*** Jumlah perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh masa/standard yang ditetapkan
**** Peratus perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh masa/standard yang ditetapkan