question | question | question | question

Kami berjanji untuk:

  1. Memastikan kelulusan bagi permohonan pendaftaran baru sebagai pengeksport, pembekal, pemproses, pemeringkat dan pengendali jeti dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima;
  2. Memastikan kelulusan permohonan pembaharuan  pendaftaran siap dalam tempoh 2 hari bekerja daripada tarikh permohonan lengkap diterima;
  3. Memastikan setiap permohonan lesen yang lengkap diproses secara atas talian (on-line) dalam masa 30 minit di semua pejabat Wilayah / Negeri;
  4. Melaksanakan perkhidmatan pemeriksaan kayu dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan lengkap yang diterima sekurang-kurangnya 1 hari bekerja sebelum tarikh pemeriksaan yang dimohon;
  5. Memastikan setiap tuntutan bayaran yang lengkap diterima dijelaskan dalam tempoh 12 hari bekerja;
  6. Memastikan Perkhidmatan Verifikasi Kayu (TVS) selesai dilaksanakan dalam tempoh 10 hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima;
  7. Memberi maklumbalas kepada semua pertanyaan industri dalam tempoh 2 hari bekerja; dan
  8. Memberikan perkhidmatan berkualiti, cekap dan mesra.

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MTIB 2019 (Jan - Disember 2019)

 

Janji  Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan  Melebihi Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan  Jumlah Perkhidmatan 
  Jumlah Menepati Standard* % Menepati Standard**  Jumlah Melebihi Standard*** % Melebihi Standard**** 
Memastikan kelulusan bagi permohonan pendaftaran baru sebagai pengeksport, pembekal, pemproses, pemeringkat dan pengendali jeti dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.
220  100  -  - 220

Memastikan kelulusan permohonan pembaharuan  pendaftaran siap dalam tempoh 2 hari bekerja daripada tarikh permohonan lengkap diterima.

1,416 100  -  - 1,416
Memastikan setiap permohonan lesen yang lengkap diproses secara atas talian (on-line) dalam masa 30 minit di semua pejabat Wilayah / Negeri.
Lesen Eksport   79,328 99.4 452 0.6 79,780
Lesen Import (manual) 8,488 100 - - 8,488
Melaksanakan perkhidmatan pemeriksaan kayu dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan lengkap yang diterima sekurang-kurangnya 1 hari bekerja sebelum tarikh pemeriksaan yang dimohon.
73,353

 

99.9

 

49 0.1 73,402
Memastikan setiap tuntutan bayaran yang lengkap diterima dijelaskan dalam tempoh 12 hari bekerja.
2,581  100 -  - 2,581
Memastikan Perkhidmatan Verifikasi Kayu (TVS) selesai dilaksanakan dalam tempoh 10 hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima.
158 100 - - 158
Memberi maklumbalas kepada semua pertanyaan industri dalam tempoh 2 hari bekerja.
210 100  - - 210

 

* Jumlah perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh masa/standard yang ditetapkan
** Peratus perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh masa/standard yang ditetapkan
*** Jumlah perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh masa/standard yang ditetapkan
**** Peratus perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh masa/standard yang ditetapkan