question | question | question | question

Kami berjanji untuk:

  1. Memastikan kelulusan bagi permohonan pendaftaran baru sebagai pengeksport, pembekal, pemproses, pemeringkat dan pengendali jeti dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima;
  2. Memastikan kelulusan permohonan pembaharuan  pendaftaran siap dalam tempoh 2 hari bekerja daripada tarikh permohonan lengkap diterima;
  3. Memastikan setiap permohonan lesen yang lengkap diproses secara atas talian (on-line) dalam masa 30 minit di semua pejabat Wilayah / Negeri;
  4. Melaksanakan perkhidmatan pemeriksaan kayu dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan lengkap yang diterima sekurang-kurangnya 1 hari bekerja sebelum tarikh pemeriksaan yang dimohon;
  5. Memastikan setiap tuntutan bayaran yang lengkap diterima dijelaskan dalam tempoh 12 hari bekerja;
  6. Memastikan Perkhidmatan Verifikasi Kayu (TVS) selesai dilaksanakan dalam tempoh 10 hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima;
  7. Memberi maklumbalas kepada semua pertanyaan industri dalam tempoh 2 hari bekerja; dan
  8. Memberikan perkhidmatan berkualiti, cekap dan mesra.

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MTIB 2019 (Jan - Mac 2019)

 

Janji  Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan  Melebihi Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan  Jumlah Perkhidmatan 
  Jumlah Menepati Standard* % Menepati Standard**  Jumlah Melebihi Standard*** % Melebihi Standard**** 
Memastikan kelulusan bagi permohonan pendaftaran baru sebagai pengeksport, pembekal, pemproses, pemeringkat dan pengendali jeti dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.
55  100  -  - 55

Memastikan kelulusan permohonan pembaharuan  pendaftaran siap dalam tempoh 2 hari bekerja daripada tarikh permohonan lengkap diterima.

317 100  -  - 317
Memastikan setiap permohonan lesen yang lengkap diproses secara atas talian (on-line) dalam masa 30 minit di semua pejabat Wilayah / Negeri.
Lesen Eksport    21,444 99.3 105 0.7 21,549
Lesen Import (manual) 2,009 100 - - 2,009
Melaksanakan perkhidmatan pemeriksaan kayu dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan lengkap yang diterima sekurang-kurangnya 1 hari bekerja sebelum tarikh pemeriksaan yang dimohon.
19,964

 

99.99 

 

25 0.01 19,989
Memastikan setiap tuntutan bayaran yang lengkap diterima dijelaskan dalam tempoh 12 hari bekerja.
739  100 -  - 739
Memastikan Perkhidmatan Verifikasi Kayu (TVS) selesai dilaksanakan dalam tempoh 10 hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima.
24 100 - - 24
Memberi maklumbalas kepada semua pertanyaan industri dalam tempoh 2 hari bekerja.
33 100  - - 33

 

* Jumlah perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh masa/standard yang ditetapkan
** Peratus perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh masa/standard yang ditetapkan
*** Jumlah perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh masa/standard yang ditetapkan
**** Peratus perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh masa/standard yang ditetapkan