question | question | question | question

PERHATIAN KEPADA SEMUA PENGEKSPORT BERDAFTAR KAYU GETAH FINGER-JOINTED SAWNTIMBER (FJST)

Adalah dimaklumkan bahawa mulai 1 Julai 2019, MTIB tidak akan mengeluarkan lesen eksport untuk produk Kayu Getah Finger-Jointed Sawntimber (FJST). Semua pengeksport berdaftar tidak dibenarkan untuk mengeksport produk Kayu Getah Finger-Jointed Sawntimber (FJST) berkuatkuasa daripada 1 Julai 2019.