question | question | question | question
SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (TANPA SENJATA API) DI PUSAT PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KAYU (WISDEC 1), BANTINGSELANGOR BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN UNTUK LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)
SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENYELENGGARA (DALAM TEMPOH JAMINAN) PERALATAN ASAS ICT DI PUSAT PEMBANGUNAN LATIHAN KEMAHIRAN INDUSTRI KAYU (WISDEC 2) UNTUK LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)
SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA (DALAM TEMPOH JAMINAN) PERISIAN PENGURUSAN PEROLEHAN UNTUK LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)
SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN MENGUMPUL, MEMBEKAL, MEMPROSES, MENGANALISIS DATA INDUSTRI PERABOT NEGARA SERTA MENYEDIAKAN LAPORAN BERKAITAN PENGGUNAAN KAYU DALAM PEMBUATAN PERABOT BAGI TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERABOT DI MALAYSIA UNTUK LEMBAGA PERINDUS
SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN MEREKA BENTUK, MEMBEKAL, MENCETAK, MEMASANG DAN MENURUNKAN BAHAN PROMOSI BAGI PROGRAM KUALA LUMPUR WOOD & LIFESTYLE FAIRPADA 13-15 DISEMBER 2019 DI KUALA LUMPUR CONVENTION CENTRE(KLCC) UNTUK LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSI
SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN PENGURUSAN KAFETERIA DI PUSAT PROMOSI PERABOT DAN PERKAYUAN NEGERI MELAKA (RUMAH MELAKA), BUKIT KATIL, MELAKA BAGI LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN
TENDER BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA (DALAM TEMPOH JAMINAN) MESIN KERJA KAYU DI BAWAH PROJEK PENINGKATAN KAPASITI PENGELUARAN DI KILANG KERJA KAYU SME BUMIPUTERA UNTUK LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)
TENDER BAGI PELANTIKAN SYARIKAT BROKER INSURANS UNTUK PEMBAHARUAN POLISI INSURANS ASET-ASET LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN
Views and Public Feedback to the Draft of Timber Industry (Formaldehyde Emission Limit) Regulations 2019