question | question | question | question

Kuota Eksport KGB 2019

Adalah dimaklumkan bahawa MTIB melalui arahan Kementerian Perusahan Peradangan dan Komoditi  (MPIC) telah meluluskan kuota eksport KGB bagi tahun 2019 iaitu sebanyak 50,000 m3 dijangka bermula 1 Julai 2019. Sehubungan dengan itu, semua pengeksport KGB adalah diperlukan untuk memohon kuota KGB berkenaan dengan mengisi Borang Permohonan Kuota Eksport KGB 2019. Kelulusan kuota KGB adalah tertakluk kepada syarat-syarat eksport KGB semasa serta mekanisme kawalan MTIB.

Klik di sini untuk borang