question | question | question | question

Procedure For Importation of Timber and Timber Products

# Artikel Hanya Terdapat Di dalam Bahasa Malaysia 

1. Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB) telah diberikan penurunan kuasa oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) untuk menandatangani dan mengeluarkan lesen import bagi kayu balak, kayu Baulks (iaitu kayu gergaji yang berukuran muka keratan 60 inci persegi ke atas), kayu bakau, papan lapis (plywood) termasuk venir berlaminasi di bawah Akta Kastam 1967, Jadual Ketiga, Bahagian I, Butiran 38, 39 dan 41, Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) 2012.

2. Pengimport-pengimport hendaklah menggunakan borang yang boleh didapati dari web-site MTIB atau pejabat MTIB berhampiran dan menghantar permohonan kepada Ibu Pejabat MTIB Kuala Lumpur di alamat berikut :

Ketua Pengarah

Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)

Tingkat 13-17, Menara PGRM

No. 8, Jalan Pudu Ulu, Cheras

50728 KUALA LUMPUR

(u.p : Bahagian Pelesenan dan Penguatkuasaan)

Tel  : 03 – 9282 2235

Fax  : 03 – 9285 1744

Website : www.mtib.gov.my

3. Waktu urusan pejabat adalah pada hari bekerja iaitu Isnin hingga Jumaat dan tertakluk kepada cuti mingguan negeri untuk pejabat MTIB Wilayah/Negeri yang berkenaan. Semua pejabat MTIB tidak dibuka pada hari cuti kelepasan am dan cuti diperingkat negeri. Waktu urusan pejabat adalah dari jam 7.30 pagi hingga 5.30 petang.

4. Syarikat pengimport mestilah telah berdaftar di bawah Akta 105 MTIB dan Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 atau Perakuan Perbadanan Syarikat Sendirian Akta Syarikat 1965.

A. Bagi syarikat yang menjalankan aktiviti pengimportan kayu balak dan kayu Baulks

1. Pemohon hendaklah mengemukakan borang permohonan berserta dengan dokumen-dokumen berikut :

 • (i) Salinan Perakuan Pendaftaran Perniagaan (Borang D) di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 dan Lesen Perniagaan (Borang B);
  atau
  Salinan ‘Memorandum and Articles of Association’, salinan Borang 24 (Senarai Pemegang Saham) dan salinan Borang 49 (Senarai Lembaga Pengarah).(Bagi pemohon yang merupakan perniagaan Milikan Tunggal/Perkongsian hendaklah mengemukakan salinan Penyata Akaun Bank bagi 3 bulan terkini (berturut-turut) yang telah disahkan).
 • (ii) Salinan perjanjian jual beli/kontrak bekalan yang dibuat dengan pembekal luar negara dan disahkan oleh pihak kedutaan Malaysia di negara berkenaan atau pihak berkuasa/badan/agensi yang diiktiraf oleh kerajaan negara berkenaan (dikhususkan kepada beberapa negara ASEAN sahaja).
 • (iii) Borang permohonan import kayu balak/kayu Baulks telah diisikan dengan lengkap. Sertakan dokumen lain, jika ada, untuk menyokong permohonan.
 • (iv) Surat Perakuan Sumpah yang telah disahkan.

2. MTIB akan memproses borang permohonan dan dokumen yang diterima. Setelah didapati teratur dan lengkap, permohonan tersebut dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Import & Eksport (MJIE). Sekiranya diluluskan, MTIB akan mengeluarkan Surat Kelulusan untuk mengimport bagi tempoh setahun dari tarikh surat dikeluarkan.

3. Sebelum kemasukan kayu balak/kayu Baulks dibenarkan, syarikat perlu mengemukakan permit import (JK69) kepada mana-mana pejabat MTIB yang berhampiran dengan membawa Surat Kelulusan MTIB, Sijil Negara Asal (Certificate of Origin) negara pengeksport yang sah, invois, bill of lading dan permit eksport CITES negara pengeksport (bagi spesies terancam yang disenaraikan di dalam Jadual Ketiga, Akta 686), jika berkaitan.

4. MTIB akan membuat pemeriksaan fizikal (inspection) dan pengesahan ke atas konsignasi kayu di pintu masuk atau pelabuhan sebelum permit import (JK69) boleh dikeluarkan.

5. Tempoh sah permit import (JK69) adalah 60 hari sahaja dari tarikh dikeluarkan.

6. Prosedur pengimportan seterusnya dilaksanakan oleh Jabatan Pertanian (DoA) untuk pemeriksaan kuarantin serta pengesahan Sijil Fitosanitasi (Phytosanitary Certificate) dan Jabatan Perhutanan Negeri bagi pengeluaran Pas Ganti Pemindah Hutan.

7. Pihak kastam akan memastikan semua keperluan dan peraturan telah dilaksanakan sebelum diberikan pelepasan kebenaran masuk ke dalam Semenanjung Malaysia dan Sabah.

CARTA ALIRAN PROSES PERMOHONAN IMPORT LOGS DAN BAULKS

B. Bagi syarikat yang menjalankan aktiviti pengimportan kayu bakau dan papan lapis (plywood) termasuk venir berlaminasi

1. Pemohon hendaklah mengemukakan borang permohonan beserta dengan dokumen-dokumen berikut :

 • (i) Salinan Perakuan Pendaftaran Perniagaan (Borang D) di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 dan Lesen Perniagaan (Borang B);
  atau
  Salinan ‘Memorandum and Articles of Association’, salinan Borang 24 (Senarai Pemegang Saham) dan Borang 49 (Senarai Lembaga Pengarah).
  (Bagi pemohon yang merupakan perniagaan Milikan Tunggal/Perkongsian hendaklah mengemukakan salinan Penyata Akaun Bank bagi 3 bulan terkini (berturut-turut) yang telah disahkan).
 • (ii) Borang permohonan import kayu bakau dan papan lapis/venir berlaminasi telah diisikan dengan lengkap. Sertakan dokumen lain, jika ada, untuk menyokong permohonan.
 • (iii) Surat Perakuan Sumpah yang telah disahkan.

2. MTIB akan memproses borang permohonan dan dokumen yang diterima. Setelah didapati teratur dan lengkap, permohonan tersebut akan diluluskan. MTIB akan mengeluarkan Surat Kelulusan untuk mengimport dan tertakluk kepada peraturan semasa kepada dasar negara, jika ada perubahan.

3. Sebelum kemasukan kayu dibenarkan, syarikat perlu mengemukakan permit import (JK69) kepada mana-mana pejabat MTIB yang berhampiran.

 • (a) Bagi pengimportan papan lapis (plywood) termasuk venir berlaminasi, syarikat perlu membawa bersama Surat Kelulusan MTIB, Sijil Negara Asal (Certificate of Origin) negara pengeksport yang sah, invois, packing lists, bill of lading dan permit eksport CITES negara pengeksport (bagi spesies terancam yang disenaraikan di dalam Jadual Ketiga, Akta 686), jika berkaitan. MTIB akan membuat pemeriksaan fizikal (inspection) dan pengesahan di pintu masuk atau pelabuhan dan menurunkan tanda cop MTIB di atas permit import (JK69) tersebut.
 • (b) Bagi pengimportan kayu bakau, keperluan permit import (JK69) disertakan dengan invois/resit bayaran/packing lists/lain-lain maklumat negara pengeksport, jika ada, hendaklah dikemukakan. MTIB akan membuat pemeriksaan fizikal (inspection) secara rawak (random) pada bila-bila masa diperlukan ke atas konsignasi kayu bakau yang telah mempunyai lesen import (JK69) yang dikeluarkan oleh MTIB di pintu masuk atau pelabuhan.

4. Tempoh sah permit import (JK69) adalah 60 hari sahaja dari tarikh dikeluarkan.

5. Prosedur pengimportan seterusnya dilaksanakan oleh Jabatan Perhutanan Negeri (untuk kayu bakau) bagi pengeluaran Pas Ganti Pemindah Hutan.

6. Pihak kastam akan memastikan semua keperluan dan peraturan telah dilaksanakan sebelum diberikan pelepasan kebenaran masuk ke dalam Semenanjung Malaysia dan Sabah.

CARTA ALIRAN PROSES PERMOHONAN IMPORT KAYU BAKAU / PAPAN LAPIS / VENIR BERLAMINASI

A. Bagi syarikat yang menjalankan aktiviti pengimportan kayu balak dan kayu Baulks B. Bagi syarikat yang menjalankan aktiviti pengimportan kayu bakau dan papan lapis (plywood) termasuk venir berlaminasi

1. Pemohon hendaklah mengemukakan borang permohonan berserta dengan dokumen-dokumen berikut :

   ~ Salinan Perakuan Pendaftaran Perniagaan (Borang D) di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 dan Lesen Perniagaan (Borang B);

atau
   ~ Salinan ‘Memorandum and Articles of Association’, salinan Borang 24 (Senarai Pemegang Saham) dan salinan Borang 49 (Senarai Lembaga Pengarah).(Bagi pemohon yang merupakan perniagaan Milikan Tunggal/Perkongsian hendaklah mengemukakan salinan Penyata Akaun Bank bagi 3 bulan terkini (berturut-turut) yang telah disahkan).

   ~ Salinan perjanjian jual beli/kontrak bekalan yang dibuat dengan pembekal luar negara dan disahkan oleh pihak kedutaan Malaysia di negara berkenaan atau pihak berkuasa/badan/agensi yang diiktiraf oleh kerajaan negara berkenaan (dikhususkan kepada beberapa negara ASEAN sahaja).

   ~ Borang permohonan import kayu balak/kayu Baulks telah diisikan dengan lengkap. Sertakan dokumen lain, jika ada, untuk menyokong permohonan.

   ~ Surat Perakuan Sumpah yang telah disahkan.

2. MTIB akan memproses borang permohonan dan dokumen yang diterima. Setelah didapati teratur dan lengkap, permohonan tersebut dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Import & Eksport (MJIE). Sekiranya diluluskan, MTIB akan mengeluarkan Surat Kelulusan untuk mengimport bagi tempoh setahun dari tarikh surat dikeluarkan.

3. Sebelum kemasukan kayu balak/kayu Baulks dibenarkan, syarikat perlu mengemukakan permit import (JK69) kepada mana-mana pejabat MTIB yang berhampiran dengan membawa Surat Kelulusan MTIB, Sijil Negara Asal (Certificate of Origin) negara pengeksport yang sah, invois, bill of lading dan permit eksport CITES negara pengeksport (bagi spesies terancam yang disenaraikan di dalam Jadual Ketiga, Akta 686), jika berkaitan.

4. MTIB akan membuat pemeriksaan fizikal (inspection) dan pengesahan ke atas konsignasi kayu di pintu masuk atau pelabuhan sebelum permit import (JK69) boleh dikeluarkan.

5. Tempoh sah permit import (JK69) adalah 60 hari sahaja dari tarikh dikeluarkan.

6. Prosedur pengimportan seterusnya dilaksanakan oleh Jabatan Pertanian (DoA) untuk pemeriksaan kuarantin serta pengesahan Sijil Fitosanitasi (Phytosanitary Certificate) dan Jabatan Perhutanan Negeri bagi pengeluaran Pas Ganti Pemindah Hutan.

7. Pihak kastam akan memastikan semua keperluan dan peraturan telah dilaksanakan sebelum diberikan pelepasan kebenaran masuk ke dalam Semenanjung Malaysia dan Sabah.

CARTA ALIRAN PROSES PERMOHONAN IMPORT LOGS DAN BAULKS

1. Pemohon hendaklah mengemukakan borang permohonan beserta dengan dokumen-dokumen berikut :
 
   ~ Salinan Perakuan Pendaftaran Perniagaan (Borang D) di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 dan Lesen Perniagaan (Borang B);  
atau

   ~ Salinan ‘Memorandum and Articles of Association’, salinan Borang 24 (Senarai Pemegang Saham) dan Borang 49 (Senarai Lembaga Pengarah).
(Bagi pemohon yang merupakan perniagaan Milikan Tunggal/Perkongsian hendaklah mengemukakan salinan Penyata Akaun Bank bagi 3 bulan terkini (berturut-turut) yang telah disahkan).

   ~ Borang permohonan import kayu bakau dan papan lapis/venir berlaminasi telah diisikan dengan lengkap. Sertakan dokumen lain, jika ada, untuk menyokong permohonan.

   ~ Surat Perakuan Sumpah yang telah disahkan.

2. MTIB akan memproses borang permohonan dan dokumen yang diterima. Setelah didapati teratur dan lengkap, permohonan tersebut akan diluluskan. MTIB akan mengeluarkan Surat Kelulusan untuk mengimport dan tertakluk kepada peraturan semasa kepada dasar negara, jika ada perubahan.

3. Sebelum kemasukan kayu dibenarkan, syarikat perlu mengemukakan permit import (JK69) kepada mana-mana pejabat MTIB yang berhampiran.

   ~ Bagi pengimportan papan lapis (plywood) termasuk venir berlaminasi, syarikat perlu membawa bersama Surat Kelulusan MTIB, Sijil Negara Asal (Certificate of Origin) negara pengeksport yang sah, invois, packing lists, bill of lading dan permit eksport CITES negara pengeksport (bagi spesies terancam yang disenaraikan di dalam Jadual Ketiga, Akta 686), jika berkaitan. MTIB akan membuat pemeriksaan fizikal (inspection) dan pengesahan di pintu masuk atau pelabuhan dan menurunkan tanda cop MTIB di atas permit import (JK69) tersebut.

   ~ Bagi pengimportan kayu bakau, keperluan permit import (JK69) disertakan dengan invois/resit bayaran/packing lists/lain-lain maklumat negara pengeksport, jika ada, hendaklah dikemukakan. MTIB akan membuat pemeriksaan fizikal (inspection) secara rawak (random) pada bila-bila masa diperlukan ke atas konsignasi kayu bakau yang telah mempunyai lesen import (JK69) yang dikeluarkan oleh MTIB di pintu masuk atau pelabuhan.

4. Tempoh sah permit import (JK69) adalah 60 hari sahaja dari tarikh dikeluarkan.

5. Prosedur pengimportan seterusnya dilaksanakan oleh Jabatan Perhutanan Negeri (untuk kayu bakau) bagi pengeluaran Pas Ganti Pemindah Hutan.

6. Pihak kastam akan memastikan semua keperluan dan peraturan telah dilaksanakan sebelum diberikan pelepasan kebenaran masuk ke dalam Semenanjung Malaysia dan Sabah.

CARTA ALIRAN PROSES PERMOHONAN IMPORT KAYU BAKAU / PAPAN LAPIS / VENIR BERLAMINASI

Dikeluarkan :

Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)

01 September 2013