question | question | question | question

Kaedah dan Peraturan Import Eksport Kayu Kayan (TIER) dan perkara 16.1 berkaitan lebar di dalam MGR 2009 dan ITG 2018

 

Tuan /Puan,

Untuk makluman tuan / puan MTIB telah mengemaskinikan peraturan Timber Export Buletin (TEB) iaitu kepada Kaedah dan Peraturan Import Eksport Kayu Kayan (TIER) dan pemakluman penggunaan semula perkara 16.1 berkaitan lebar di dalam MGR 2009 dan ITG 2018 .

Bersama ini dimajukan surat YBhg KP dimana kedua-duanya bertarikh 15 Januari 2020 ruj. bil ( 30 ) dlm LPKM 6/8/3 Vol 3 & ( 29 ) dlm LPKM 6/8/3 Vol 3 mengenai penguatkuasaan Kaedah dan Peraturan Import Eksport Kayu Kayan (TIER) serta pemakluman penggunaan semula perkara 16.1 berkaitan lebar di dalam MGR 2009 dan ITG 2018.

Bersama - sama ini dimajukan dokumen berikut untuk rujukan tuan / puan :

i.) Buku Peraturan Import Eksport Kayu Kayan (TIER)

ii.) Surat YBhg KP

Surat YBhg KP dimana kedua-duanya bertarikh 15 Januari 2020 ruj. bil ( 30 ) dlm LPKM 6/8/3 Vol 3 & ( 29 ) dlm LPKM 6/8/3 Vol 3 mengenai penguatkuasaan Kaedah dan Peraturan Import Eksport Kayu Kayan (TIER) serta pemakluman penggunaan semula perkara 16.1 berkaitan lebar di dalam MGR 2009 dan ITG 2018.

Tuan /puan boleh mendapatkan buku peraturan (TIER) melalui Unit Penerbitan MTIB pada awal Mac 2020.