AccessibilityChange to default colorChange to green colorChange to blue color
  Others
Last Update: 25-05-2018 [cached @02:29]
  Piagam Pelanggan dan Pencapaian Dalam Berita

Peraturan Pemeringkatan Kayu Keras Gergaji Malaysia

E-mail Cetak

PERATURAN PEMERINGKATAN KAYU KERAS GERGAJI MALAYSIA

 

MGR Edisi 1984 Telah Disemak-semula

 

 

Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB) dengan sukacitanya memaklumkan pengedaran penerbitan edisi terbaru Peraturan Pemeringkatan Kayu Keras Gergaji (MGR). Edisi 2009 ini menggantikan edisi yang sebelumnya dan mula berkuatkuasa pada bulan Januari 2011.

 

 

Pengusaha-pengusaha kayu seluruh dunia telah sedia mengetahui akan MGR dan peranan penting yang dimainkannya dalam meningkatkan populariti yang telah diberikan kepada industri kayu Malaysia sebagai pembekal kayu keras berkualiti.  Pengiktirafan yang amat tinggi terhadap naskah ini turut diakui di pasaran antarabangsa dimana ianya telah dijadikan dokumen rujukan berhubung pemeringkatan kayu gergaji.

 

Edisi sebelum ini (1984) perlu disemak-semula supaya ianya sesuai untuk digunakan dalam situasi pasaran masa kini disamping memberi ruang terhadap perkembangan teknologi dan juga kejayaan-kejayaan penyelidikan dan pembangunan (R & D). Disamping penambahan berhubung peruntukan bagi menampung keperluan disebabkan perkembangan terbaru, edisi ini telah menyenaraikan Perbadanan Kemajuan Perindustrian Kayu Sarawak (STIDC) sebagai Penguasa Pemeringkatan di Sarawak. Tambahan pula, keperluan-keperluan pentadbiran (administratif) yang terdapat dalam peraturan-peraturan telah dikeluarkan. Sebarang keperluan pentadbiran atau yang berbentuk pemakaian prosidur pemeringkatan pada masa hadapan, akan dikeluarkan apabila ianya diperlukan, dalam bentuk pekeliling atau buletin.

 

Diantara perubahan-perubahan paling ketara terhadap edisi ini adalah :

 

-      Tanda peringkat telah diubah daripada F?D (merujuk kepada Jabatan Perhutanan) kepada MTIB, memandangkan MTIB merupakan Penguasa Pemeringkatan di Malaysia

       

-             Satu spesifikasi baru untuk memeringkat Rangka Pintu dan Tingkap telah dimasukkan dalam usaha menggalakkan pemeringkatan berhubung permintaan bagi produk-produk ini, lebih-lebih lagi di pasaran Eropah.

 

-             Spesifikasi Kayu Sempurna Lebar dan Panel (Prime Wide and Panels) telah dimansuhkan memandangkan spesifikasi ini tidak pernah dan adalah diperhatikan bahawa ianya tidak akan digunakan sama-sekali.

 

-             Istilah Beruti Besar dan Segi Empat Sama (Large Scantlings and Squares) telah digantikan dengan nama Baulks.

 

 

 

 

 

-             Seksyen J (Pemeringkatan Ketegasan) telah dikeluarkan memandangkan terdapat Standard Malaysia, MS 1714 : 2003 “Specification for Visual Strength Grading of Tropical Hardwood Timber” yang telah diterbitkan dan naskah ini menyenaraikan syarat-syarat berhubung pemeringkatan ketegasan untuk kayu gergaji.

 

Bagi memudahkan kerja rujukan berhubung perubahan-perubahan yang telah dilaksanakan pada edisi 1984, satu nota penerangan tambahan disertakan sebagai Lampiran kepada edisi ini.

 

 

LAMPIRAN

 

PERATURAN PEMERINGKATAN KAYU KERAS GERGAJI MALAYSIA EDISI 2009

 

PERUBAHAN-PERUBAHAN KEPADA MGR EDISI 1984

 

 

No.

MGR Edisi 1984

Perubahan-Perubahan

MGR Edisi 2009

Catitan

1

Format dan persembahan

(i)      Format am MGR termasuk penandaan nombor-nombor pada setiap perengan telah distruktur -semula.

 

(ii)     Seksyen A (Maklumat Umum Berkenaan Kayu-kayu Yang Boleh Didapati) dan Seksyen B (Maklumat Umum Berkenaan Peraturan) di Bahagian I telah dialih-tempat.

 

Untuk mengatur-semula Peraturan-Peraturan mengikut senarai turutan yang betul.

BAHAGIAN 1

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

37

 

 

 

38

 

 

 

 

39

 

 

 

 

40

 

 

 

 

41

 

 

 

 

 

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

 

 

 

 

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

 

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

 

 

 

 

 

53

 

 

 

 

 

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

 

56

 

 

 

57

 

 

 

58

 

 

 

 

 

 

59

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

Peraturan 1, muka surat 8 (Pengkelasan Kayu-Kayu Malaysia)

 

Peraturan 5, muka surat 8

(Pengeringan Kayu)

 

 

 

 

 

 

Peraturan 7, muka surat 9

(Penggunaan Peraturan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan 8, muka surat 9

(Penakrifan)

 

 

Peraturan 9, muka surat 9

(Eksport ke negara-negara tertentu yang terhad kepada kayu berperingkat).

 

Peraturan 10, muka surat 9

(Perkhidmatan Pemeringkatan Kayu)

 

Peraturan 11, muka surat 10

(Sijil Kelayakan)

 

 

Peraturan 12, muka surat 10

(Pengawasan oleh Penguasa Pemeringkatan)

 

Peraturan 13, muka surat 10

(Tugas-Tugas Merinyu Kawalan Mutu)

 

Peraturan 14, muka surat 10

(Bayaran Pemeringkatan atau Pemeriksaan)

 

Peraturan 15, muka surat 11

(Spesifikasi Kayu Untuk Diperingkat)

 

Peraturan 17, muka surat 11

(Tanda Pada Kayu Berperingkat)

 

Peraturan 18, muka surat 11

(Pemeringkatan Semula dan Perbezaan dalam Pemeringkatan)

 

Peraturan 19, muka surat 12

(Pengeluaran Sijil Pemeringkatan dan Sijil Pemeriksaan)

 

Peraturan 20, muka surat 12

 

 

 

Peraturan 22, muka surat 13

(Kayu Tersalah Gergaji)

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan 24, muka surat 13

(Penyusunan dan Pengeringan)

 

 

 

Peraturan 25, muka surat 13

(Tebal)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan 28, muka surat 14

(Purata Panjang dan/atau Lebar)

 

 

 

 

 

Peraturan 31, muka surat 15

(Kuantiti)

 

 

Peraturan 33, muka surat 15

(Sistem Cacat dan Sistem Potongan)

 

Peraturan 34, muka surat 16

(Definisi Istilah Yang Digunakan Dalam Sistem Potongan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan 36, muka surat 17

(Prosidur apabila memeringkat di bawah Sistem Potongan)

 

Peraturan 37, muka surat 18

(Tidak dibenarkan menaikkan peringkat)

 

 

 

 

 

 

Peraturan 39, muka surat 20

(Spesifikasi Pasaran Umum dan Pasaran Khas)

 

BAHAGIAN II, GMS, muka surat 21

(Skop)

 

 

Tanda-Tanda Peringkat, muka surat 21

 

 

Keperluan-keperluan untuk memeringkat di bawah GMS (muka surat 21), Kayu Jalur (muka surat 30), Beruti (muka surat 38) dan Kayu Pendek (muka surat 32).

 

BAHAGIAN II, Seksyen B, III, muka surat 25

(Saluran Getah atau Saluran Daun Tidak Cacat)

 

BAHAGIAN II, Seksyen E, II, muka surat 27

(Kayu Gergaji Berukuran Kurang)

 

 

 

 

 

BAHAGIAN II, Seksyen F, muka surat 27

(Kayu Berketam)

 

 

 

 

BAHAGIAN II, Seksyen G, muka surat 27

(Kayu Yang Diawet)

 

 

 

 

 

BAHAGIAN II, Seksyen H, muka surat 33

(Kayu Yang Dikering Tanor)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual di Seksyen 1, muka surat 29

 

 

 

 

 

 

 

 

BAHAGIAN III. Spesifikasi Pasaran Khas, muka surat 30

 

 

 

BAHAGIAN III. Spesifikasi Pasaran Khas, muka surat 30

 

Kayu Sempurna Lebar dan Panel, muka surat 30

 

 

Tidak terdapat dalam Edisi ini

 

 

 

BAHAGIAN III, Seksyen B, muka surat 30

(Kayu Jalur)

 

 

BAHAGIAN III, Seksyen C, muka surat 32

(Kayu Pendek)

 

 

 

BAHAGIAN III, Section D, muka surat 34

(Kayu Palang)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAHAGIAN III, Seksyen E, muka surat 35

(Kayu Gerabak Keretapi)

 

BAHAGIAN III, Seksyen F, muka surat 36

(Kayu Landasan dan Lintasan Keretapi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAHAGIAN III, Seksyen G, muka surat 38

(Beruti)

 

 

 

 

BAHAGIAN III, Seksyen H, muka surat 40

(Beruti Besar dan Segi Empat Sama)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAHAGIAN III, Seksyen I, muka surat 41

(Kayu Geladak)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAHAGIAN III, Seksyen J, muka surat 42,

(Pemeringkatan Ketegasan)

 

 

BAHAGIAN IV, Lampiran I, muka surat 50

(Kayu-Kayu Malaysia Yang Mempunyai Kepentingan Perdagangan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran III, muka surat 81

(Senarai Negara-Negara Tertentu)

 

 

 

Lampiran IV, muka surat 82

(Sijil Kelayakan Untuk Pemeringkat Kayu)

 

 

 

 

 

 

Lampiran V, muka surat 83

(Sijil Kelayakan Untuk Operator Tanor Pengeringan)

 

Lampiran VI, muka surat 84

(Contoh Borang Kontrak Biasa)

 

 

Lampiran VII, muka surat 86

(Ringkasan Tanda-Tanda Peringkat Piawai dan nama Negara Pengeluar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran X, muka surat 90

(Jadual Kayu Yang Dikapalkan)

 

Lampiran XI, muka surat 92

(Sijil Pemeringkatan)

 

Lampiran XII, muka surat 94

(Sijil Pemeriksaan)

 

Lampiran XIII, muka surat 95

(Borang Pemberitahuan Piawai Untuk Kayu Yang Diperingkat Di Bawah MGR)

 

Lampiran XIV, muka surat 97

(Jadual Ukuran Penggergajian Yang Disyorkan dan Had Maksimum Ukuran Lebih)

 

 

Lampiran XV, muka surat 98

(Definisi-Definisi Bagi Cacat-Cacat Dan Beberapa Istilah Yang Digunakan Dalam Perdagangan Kayu.

 

Kandungan dibahagikan kepada 2 perenggan.

 

 

Peraturan ini telah digabungkan dengan Peraturan 24

 

 

 

 

 

 

(i)      Nota pada Lampiran 1 MGR Edisi 1984, Bahagian 1-D, Kayu Lembut, muka surat 55 telah disepadukan dalam Peraturan.

 

(ii)     Peruntukkan baru telah ditambah dalam memperjelaskan kebenaran bila mana Jati, Kayu Getah dan Acacia boleh diperingkat dibawah Peraturan yang lain.

 

(iii)   Nota dalam muka surat 7 telah dimasukkan dalam Peraturan 1

 

 

Kedudukan STIDC sebagai Penguasa Pemeringkatan di Sarawak adalah diperjelaskan.

 

Penyenaraian negara-negara sebagai negara tertentu dan negara tidak tertentu dimansuhkan.

 

 

 

Peraturan ini dimansuhkan.

 

 

 

Peraturan ini dimansuhkan.

 

 

 

Peraturan ini dimansuhkan.

 

 

 

 

Peraturan ini dimansuhkan.

 

 

 

Peraturan ini dimansuhkan.

 

 

 

 

Kandungan telah distruktur-semula dan ditandakan dengan  nombor-nombor.

 

Kandungan telah distruktur-semula dan diberikan nombor.

 

 

Peraturan ini dimansuhkan.

 

 

 

 

Peraturan ini dimansuhkan.

 

 

 

 

Peraturan ini dimansuhkan.

 

 

 

Variasi perbezaan yang dibenarkan untuk ukuran tebal dikurangkan daripada empat had spesifikasi kepada dua had spesifikasi; manakala untuk ukuran lebar hadnya dikurangkan daripada satu inci kepada setengah inci.

 

Telah digabungkan dengan Peraturan 5

 

 

 

 

 

(i)      Peruntukkan dalam menurunkan nilai perhitungan kayu berukuran kurang ke ukuran saiz terendah yang paling hampir dimansuhkan.

 

(ii)     Jadual berkenaan saiz-saiz permukaan kasar dan permukaan berketam dimansuhkan.

 

 

Sebahagian daripada Peruntukkan di Nota (ii) daripada Bahagian II, Seksyen I. Muka surat 29  digabungkan bersama-sama Peraturan ini.

 

 

 

Sebagai penerangan dalam memperjelaskan Peraturan, dua buah contoh telah diberikan.

 

Kesemua spesfikasi untuk setiap sistem adalah disenaraikan.

 

 

(i)      Singkatan untuk Potongan Muka Bersih (CFC) dan Potongan Muka Sihat (SFC) adalah diperkenalkan.

 

(ii)     Contoh-contoh cacat-cacat sihat adalah disenaraikan untuk peruntukkan yang diberikan pada muka sebalik SFC.

 

 

 

 

 

 

Pemeringkatan Kayu Jalur diterangkan melalui contoh-contoh.

 

 

 

Terdapat peruntukkan bagi melaksanakan  keratan-hujung pada kayu semasa menjalankan pemeringkatan dan nota penjelasan berhubung peruntukkan ini telah dimasukkan.

 

Nota berkaitan dengan Pemeringkatan Ketegasan telah diubah.

 

 

 

Peruntukkan untuk stok dimensi dimansuhkan.

 

 

 

Telah diubah daripada  F?D kepada MTIB

 

 

Formatnya diubah daripada arahan bertulis kepada penerangan berbentuk Jadual ringkas.

 

 

 

 

 

Peruntukkan bagi LTND turut diperluaskan kepada spesifikasi-spesifikasi lain yang dinyatakan dalam nota baru.

 

Peruntukkan dalam menurunkan nilai perhitungan kayu berukuran kurang ke ukuran saiz terendah yang paling hampir dimansuhkan.

 

 

Peruntukkan bagi Kayu Berketam diperluaskan kepada spesifikasi-spesifikasi yang dinyatakan dalam nota baru.

 

Peruntukkan ini diringkaskan dalam menyenaraikan keperluan pemeringkatan, manakala butir-butir teknikal pengawetan dimansuhkan.

 

(i)            Peruntukkan yang membenarkan kerja pemeringkatan dijalankan selepas kayu dikering tanor dimasukkan.

 

 

(ii)          Perenggan 2 mengenai kekurangan ukuran dalam ukuran lebar kayu dimansuhkan.

 

(iii)         Perenggan 5 mengenai pengesahan terhadap kayu dikering tanor oleh Penguasa Pemeringkatan dimansuhkan.

 

(iv)        Peruntukkan mengenai keperluan berhubung pengeringan tanor diperluaskan kepada semua spesifikasi-spesifikasi.

 

Jadual mengenai Ringkasan Peringkat-Peringkat dan Keperluan Potongan dimansuhkan.

 

 

 

 

 

 

Kecuali pada Seksyen A, Ranga Pintu dan Tingkap, spesifikasi-spesifikasi lain bawah Bahagian ini telah disusun-semula.

 

Satu penerangan berkaitan skop SMS ditambah.

 

Peruntukkan bagi memeringkat Kayu Sempurna Lebar dan Panel dimansuhkan.

 

Spesifikasi baru berkenaan Rangka Pintu dan Tingkap diperkenalkan.

 

Formatnya diubah daripada arahan bertulis kepada penerangan berbentuk Jadual ringkas.

 

Formatnya diubah daripada arahan bertulis kepada penerangan berbentuk Jadual yang lebih ringkas.

 

(i)            Had saiz berlebih maksimum sebanyak 3 inci adalah dispesifikasikan untuk panjang.

 

(ii)           Permukaan untuk diperingkat adalah dispesifikasikan.

 

 

(iii)         Peruntukkan yang membenarkan lubang penggerek halus dan lubang penggerek sederhana bertaburan secara sekata; dan kecuali lubang penggerek besar adalah ditambah.

 

 

(iv)        Nota yang membataskan kehadiran kayu gubal dimansuhkan.

 

Peruntukkan yang memperjelaskan permukaan yang akan diperingkat.

 

(i)            Peruntukkan bagi memeringkat Kayu Landasan dan Lintasan Keretapi dibahagikan kepada dua seksyen-kecil.

 

(ii)           Peruntukkan untuk tapak rel dan buku kayu adalah diolah-semula dan satu lakaran grafik bagi kayu pengukur ditambah.

 

(iii)         Had yang dispesifikasikan untuk floem terkandung kurang dari 300 kepada garisan tegak dimansuhkan.

 

(iv)        Ayat kedua kepada Nota dalam “Select and Better” dimansuhkan.

 

(v)          Nota pada Lintasan Keretapi dimansuhkan.

 

 

 

 

Saiz-saiz umum yang ditunjukkan sebagai contoh-contoh telah dibuang.

 

 

 

(i)            Istilah Beruti Besar dan Segi Empat sama diubah kepada Baulks.

 

(ii)           Syarat supaya dinyatakan dalam kontrak peringkat mana spesifikasi tersebut akan diperingkat, iaitu Kayu Pendek atau Baulks bagi panjang kurang dari 6 kaki, adalah ditambah.

 

(iii)         Permukaan yang akan diperingkat adalah dispesifikasikan.

 

(iv)        Nota di perenggan (v) b adalah digabungkan sebagai satu daripada keperluan pemeringkatan.

 

(v)          Kandungan dalam ayat pertama dalam perenggan (v) b iaitu pada had kehadiran wen dalam satu konsaimen adalah diberikan dalam Nota.

 

(vi)        Peruntukkan yang membenarkan buku kayu tidak sihat yang kecil ditambah.

 

(vii)       Saiz-saiz umum yang diberikan sebagai contoh-contoh telah dibuang.

 

 

 

 

(i)            Permukaan untuk diperingkat dinyatakan.

 

 

(ii)           Cacat reput (mengurai) ditambah dalam senarai cacat-cacat yang tidak dibenarkan

 

Seksyen ini dimansuhkan.

 

 

 

 

 

(i)            Dua jenis kayu baru telah ditambah kepada Lampiran ini (Pelawan – HHW; Acacia – LHW)

 

(ii)           Nota (j) dan (k) dimansuhkan.

 

 

 

(iii)         Satu ayat tambahan perihal pembulatan terhampir untuk angka-angka dalam metrik ditambah dalam Nota (b)

 

Lampiran ini dimansuhkan.

 

 

 

 

 

Lampiran ini dimansuhkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran ini dimansuhkan.

 

 

 

 

Lampiran ini dimansuhkan.

 

 

 

 

(i)            Saiz tanda stensil ditukar kepada satu saiz piawai.

 

(ii)           Peruntukkan bagi menstensil kayu berwarna cerah dan juga kayu berketam ditambah sebagai Nota-Nota (viii) dan (ix).

 

 

 

Lampiran ini dimansuhkan.

 

 

 

Lampiran ini dimansuhkan.

 

 

Lampiran ini dimansuhkan.

 

 

Lampiran ini dimansuhkan.

 

 

 

 

 

Ruangan “ukuran lebih maksimum” dalam Jadual dimansuhkan.

 

 

 

 

 

 

(i)            Definisi untuk Kayu Ditarah telah dimansuhkan.

 

 

(ii)           Definisi Ira Bersimpul yang terkandung dalam definisi untuk Ira Curam dimansuhkan dan penyenaraian dibuat secara berasingan.

 

(iii)         Definisi untuk Pengeringan Tanor ditambah.

 

(iv)        Definisi untuk Papan Tebal dan Papan Nipis diperjelaskan.

 

(v)          Definisi untuk Saku Resin diperjelaskan.

 

 

 

(vi)        Definisi-definisi untuk Kayu Berketam Secara Kasar dan Kayu Tidak Berketam dimansuhkan.

 

(vii)       Maklumat teknikal yang digabungkan dalam definisi untuk kayu gubal dimansuhkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(viii)     Definisi untuk “Spesifikasi” dimansuhkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan 6

 

 

 

Peraturan 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan 1

 

 

 

 

 

Peraturan 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan 3

 

 

 

 

Peraturan 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan 14

 

 

 

 

 

 

Peraturan 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan 15

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan 18

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan 21

 

 

 

 

Peraturan 23

 

 

 

 

Peraturan 24

 

 

 

 

 

 

Peraturan 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan 26

 

 

 

 

 

Peraturan 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAHAGIAN III, Seksyen A

 

 

 

BAHAGIAN III, Seksyen B

 

 

 

BAHAGIAN III, Seksyen C

 

 

 

 

BAHAGIAN III, Seksyen G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAHAGIAN III, Seksyen F

 

 

 

BAHAGIAN III, Seksyen E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAHAGIAN III, Seksyen D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAHAGIAN III, Seksyen H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran VI

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran VII

 

 

 

 

 

 

Untuk memudahkan kerja rujukan.

 

 

Kedua-dua Peraturan adalah berkaitan dengan pengeringan untuk kayu-kayu.

 

 

 

 

 

 

(i)      Kandungan yang terdapat dalam Nota adalah sesuai dan bertepatan untuk diwujudkan sebagai suatu Peraturan.

 

 

 

(ii)     Jati dan Kayu Getah masing-masing mempunyai peraturan pemeringkatan yang berlainan. Acacia boleh diperingkat dibawah garis panduan pemeringkatan untuk kayu-kayu perladangan.

 

 

 

 

(iii)   Kandungan yang terdapat dalam Nota adalagh sesuai dan bertepatan diwujudkan sebagai satu Peraturan.

 

STIDC mengambil-alih tanggung-jawab ini di Sarawak.

 

 

 

Semua negara adalah dianggap sebagai pasaran kayu-kayu yang berkualiti tinggi.

 

 

 

 

Supaya konsisten dengan  kehendak untuk diwujudkan pengasingan terhadap keperluan pentadbiran.

 

Supaya konsisten dengan  kehendak untuk diwujudkan pengasingan terhadap keperluan pentadbiran.

 

Supaya konsisten dengan  kehendak untuk diwujudkan pengasingan terhadap keperluan pentadbiran.

 

 

Supaya konsisten dengan  kehendak untuk diwujudkan pengasingan terhadap keperluan pentadbiran.

 

Supaya konsisten dengan  kehendak untuk diwujudkan pengasingan terhadap keperluan pentadbiran.

 

 

Untuk memberikan penjelasan

 

 

 

 

Untuk memberikan penjelasan.

 

 

 

 

Supaya konsisten dengan  kehendak untuk diwujudkan pengasingan terhadap keperluan pentadbiran.

 

 

Supaya konsisten dengan  kehendak untuk diwujudkan pengasingan terhadap keperluan pentadbiran.

 

 

Supaya konsisten dengan  kehendak untuk diwujudkan pengasingan terhadap keperluan pentadbiran.

 

Variasi yang keterlaluan adalah tidak sesuai dengan perkembangan dalam teknologi penggergajian terkini.

 

 

 

 

 

 

 

Kedua-dua Peraturan-Peraturan adalah merujuk kepada pengeringan kayu.

 

 

 

 

(i)      Ruangan “ukuran lebih maksimum” dalam Lampiran XIV (MGR 1984) telah dimansuhkan sejajar dengan pengeluaran Tambahan MGR 6/87 bertarikh 9 Januari 1992.

 

 

(ii)     Peruntukkan ini tidak lagi terpakai dan keperluan ini boleh ditentukan oleh pihak-pihak yang terikat dengan kontrak.

 

 

 

Jadual mengenai Ringkasan Peringkat-Peringkat dan Keperluan Potongan telah dimansuhkan dan kandungannya digabungkan kedalam Peraturan-Peraturan dan peruntukkan yang bersesuaian dalam Edisi baru.

 

Untuk memberikan penjelasan.

 

 

 

 

Untuk mempermudahkan rujukan.

 

 

 

(i)            Untuk mengiktiraf amalan dan pemahaman yang diterima-pakai oleh industri.

 

 

 

(ii)          Untuk menggabungkan peruntukkan berkaitan Peraturan ini yang telah dikeluarkan sebagai Arahan Pemeringkatan 1/93 bertarikh 24 Julai 1993.

 

 

 

 

 

 

MGR Edisi 1984 hanya mengandungi contoh-contoh untuk pemeringkatan GMS sahaja.

 

 

Kerja-kerja mengerat-hujung dalam masa memeringkat kayu adalah dibenarkan dengan syarat pelaksanaannya bukan bertujuan untuk menaikkan peringkat.

 

 

 

 

Seksyen J dalam MGR Edisi 1984 telah digantikan oleh MS 1714 : 2003 - “Specification for Visual Strength Grading of Tropical Hardwood Timber”.

 

Dimensi yang kurang daripada syarat yang diperlukan untuk GMS boleh diperingkat di bawah spesifikasi lain.

 

Untuk menunjukkan peranan MTIB sebagai Penguasa Pemeringkatan.

 

Untuk mempermudahkan rujukan.

 

 

 

 

 

 

 

Untuk menyelaraskannya dengan peruntukkan yang diberikan di bawah GMS.

 

 

 

Ruangan “ukuran lebih maksimum” dalam Lampiran XIV (MGR 1984) telah dimansuhkan dengan pengeluaran Tambahan MGR 6/87 bertarikh 9 Januari 1992.

 

 

 

ntuk menyelaraskannya dengan peruntukkan yang diberikan di bawah GMS.

 

 

 

 

Supaya konsisten dengan  kehendak untuk diwujudkan pengasingan terhadap keperluan pentadbiran.

 

 

 

 

(i)          Peruntukkan yang membenarkan kerja pemeringkatan dijalankan selepas kayu dikering tanor dinyatakan melalui Arahan Pemeringkatan 1/93 bertarikh 24 Julai 1993.

 

(ii)        Selepas dikering tanor, kayu yang berukuran tepat adalah dianggap sebagai kayu berukuran penuh.

 

 

(iii)       Supaya konsisten dengan  kehendak untuk diwujudkan pengasingan terhadap keperluan pentadbiran.

 

 

 

 

 

(iv)     Untuk menyelaraskannya dengan peruntukkan yang diberikan di bawah GMS.

 

 

 

 

 

Digabungkan dalam Jadual 1 GMS.

 

 

 

 

 

 

 

 

Supaya selari dengan Kod Peringkat para Pemeringkat Kayu

 

 

 

Untuk menyelaraskannya dengan peruntukkan yang diberikan di bawah GMS.

 

Spesifikasi ini boleh diperingkat di bawah GMS.

 

 

 

Permintaan khas daripada pasaran untuk produk berkenaan.

 

 

Untuk mempermudahkan rujukan.

 

 

 

Untuk mempermudahkan rujukan.

 

 

 

 

(i)               Untuk mengelakkan berlakunya penyalah-gunaan.

 

 

 

 

(ii)             Untuk mengelakkan sebarang keraguan dan supaya konsisten dengan Spesifikasi lain.

 

(iii)            Menggabungkan perubahan yang dibuat melalui Arahan Pemeringkatan 1/93 bertarikh 24 Julai 1993.

 

 

 

 

 

 

 

 

(iv)           Kayu gubal tidak dikategorikan sebagai cacat dalam peringkat “Standard and Better”

 

 

Untuk mengelakkan sebarang keraguan dan supaya konsisten dengan Spesifikasi-Spesifikasi lain.

 

 

(i)               Untuk menunjukkan perbezaan berhubung keperluan pemeringkatan yang berlainan diantara Kayu Landasan dan Kayu Lintasan Keretapi.

 

 

(ii)             Menggabungkan perubahan yang dibuat melalui Arahan Pemeringkatan 1/93 bertarikh 24 Julai 1993.

 

 

 

 

(iii)            Had yang lain berhubung floem terkandung berhubung Spesifikasi ini adalah memadai bagi menjamin penghasilan kualiti yang diharapkan.

 

 

(iv)           Supaya konsisten dengan  kehendak untuk diwujudkan pengasingan terhadap keperluan pentadbiran.

 

(v)            Supaya konsisten dengan  kehendak untuk diwujudkan pengasingan terhadap keperluan pentadbiran.

 

Saiz-saiz piawai bagi Spesifikasi ini adalah dinyatakan secara jelas dalam Seksyen ini.

 

 

 

 

(i)               Supaya konsisten dengan Kod HMS.

 

 

 

(ii)             Untuk mengelakkan sebarang keraguan berhubung keperluan pemeringkatan yang sewajarnya.

 

 

 

 

 

 

 

(iii)            Untuk mengelakkan sebarang keraguan dan supaya konsisten dengan spesifikasi-spesifikasi lain.

 

(iv)           Kandungan Nota memberikan justifikasi statusnya sebagai satu keperluan pemeringkatan yang penting.

 

 

 

(v)            Untuk menegaskan pemakaiannya dalam mematuhi syarat pemeringkatan bagi kayu gubal dan wen untuk Spesifikasi ini.

 

 

 

 

(vi)           Kehadiran buku kayu kecil tidak sihat tidak memberi kesan terhadap kekuatan Baulks.

 

 

(vii)         Saiz-saiz piawai bagi spesifikasi ini adalah dinyatakan secara jelas dalam Spesifikasi ini.

 

 

 

 

 

(i)               Untuk mengelakkan sebarang keraguan dan supaya konsisten dengan spesifikasi-spesifikasi lain.

 

(ii)             Untuk menegaskan tidak dibenarkan kehadiran cacat ini dalam Spesifikasi ini.

 

 

 

Sebuah Standard Malaysia  MS 1714 : 2003 - “Specification for Visual Strength Grading of Tropical Hardwood Timber” telah diterbitkan.

 

(i)               Kayu-Kayu komersial yang mempunyai kepentingan.

 

 

 

 

(ii)             Rujukan kepada ketumpatan tidak menjejaskan pemeringkatan.

 

(iii)            Menunjukkan amalan biasa.

 

 

 

 

 

 

 

Senarai negara-negara pengimport yang diklasifikasikan sebagai Negara-Negara Tertentu dan Negara-Negara Tidak Tertentu telah dimansuhkan.

 

Supaya selaras dengan pemansuhan Peraturan 11.

 

 

 

 

 

 

 

 

Supaya selaras dengan pemansuhan Peraturan 11.

 

 

 

 

Supaya selaras dengan hasrat untuk mengasingkan semua aspek pentadbiran.

 

 

 

(i)               Untuk menyeragamkan saiz stensil bagaimanapun dimensi sesuatu kayu.

 

(ii)             Nota (viii) digabungkan dalam Lampiran ini sejajar peruntukkan BEK 4/87 bertarikh 14 Mei 1990.  Nota (ix) diulang-semula daripada peruntukkan dalam Seksyen F sebagai penegasan.

 

Supaya selaras dengan hasrat untuk mengasingkan semua aspek pentadbiran.

 

 

Supaya selaras dengan hasrat untuk mengasingkan semua aspek pentadbiran.

 

Supaya selaras dengan hasrat untuk mengasingkan semua aspek pentadbiran.

 

Supaya selaras dengan hasrat untuk mengasingkan semua aspek pentadbiran.

 

 

 

 

Ruangan “ukuran lebih maksimum” dalam Lampiran XIV (MGR 1984) telah dimansuhkan melalui pengeluaran Tambahan MGR 6/87 bertarikh 9 Januari 1992.

 

 

 

(i)               Untuk menunjukkan peningkatan kemajuan dalam teknologi penggergajian.

 

(ii)             Untuk membezakan diantara kedua-dua cacat.

 

 

 

 

 

 

 

(iii)            Untuk memberikan penjelasan berhubung proses berkenaan.

 

(iv)           Supaya selaras dengan saiz-saiz dalam GMS.

 

 

 

(v)            Menggabungkan peruntukkan yang terdapat dalam Arahan Pemeringkatan 3/93 bertarikh 24 Julai 1993.

 

(vi)           Istilah-istilah berkaitan tidak lagi sesuai dan menimbulkan kekeliruan.

 

 

 

 

(vii)         Maklumat berkenaan dinyatakan dalam Peraturan 9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(viii)        Definisi ini khusus kepada dokumen kontrak dan tidak relevan untuk Edisi semakan-semula.  Tambahan pula, pemansuhan definisi ini memastikan supaya dielakkan kekeliruan diantara “spesifikasi” dalam kontrak dan “Spesifikasi” berhubung produk-produk di bawah berbagai-bagai Seksyen.

 

           

Undian

Adakah anda bersetuju bahan buangan (tunggul pokok getah) boleh menghasilkan produk inovasi?Keputusan

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini1372
mod_vvisit_counterSemalam11919
mod_vvisit_counterMinggu ini1372
mod_vvisit_counterMinggu lepas89818
mod_vvisit_counterBulan ini368753
mod_vvisit_counterBulan lepas481992
mod_vvisit_counterKeseluruhan30320088