MTIB-SH-032-2018 - Surat Pelawaan Sebut Harga Perkhidmatan Pembinaan Booth KLFW 2018