question | question | question | question
 • Kami berjanji untuk: 1234

  1. Memastikan kelulusan bagi permohonan pendaftaran sebagai pengeksport, pembekal, pemproses, pemeringkat dan pengendali jeti dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima;
  2. Memastikan kelulusan permohonan pembaharuan  pendaftaran siap dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima;
  3. Memastikan setiap permohonan lesen eksport dan import yang lengkap diproses secara atas talian (on-line) dalam masa 30 minit di semua Pejabat Wilayah/Negeri;
  4. Melaksanakan perkhidmatan pemeriksaan kayu dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan lengkap yang diterima sekurang-kurangnya 1 hari bekerja sebelum tarikh pemeriksaan yang dimohon;
  5. Memastikan setiap tuntutan bayaran yang lengkap diterima dijelaskan dalam tempoh 12 hari;
  6. Melaksanakan Perkhidmatan Verifikasi Kayu dalam masa tidak melebihi 3 hari dari tarikh permohonan; dan
  7. Memberi maklumbalas kepada semua pertanyaan industri dalam tempoh 2 hari.

 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MTIB (JANUARI - FEBRUARI 2017)

Janji

 

 

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

 

Melebihi Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

 

Jumlah Menepati Standard*

Peratus (%) Menepati Standard**

Jumlah Melebihi Standard***

Peratus (%) Melebihi Standard**** 

Memastikan kelulusan bagi permohonan pendaftaran sebagai pengeksport, pembekal, pemproses, pemeringkat dan pengendali jeti dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima. 30  100%  0 30
Memastikan kelulusan permohonan pembaharuan  pendaftaran siap dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.   227 100% 0 0 227
Memastikan setiap permohonan lesen yang lengkap diproses secara atas talian (on-line) dalam masa 30 minit di semua Pejabat Wilayh/Negeri.   Lesen Eksport  12,282 99% 123 1  12,405
 Lesen Import  469 100% 0 0 3,119
Melaksanakan perkhidmatan pemeriksaan kayu dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan lengkap yang diterima sekurang-kurangnya 1 hari bekerja sebelum tarikh pemeriksaan yang dimohon.   10,681 99.99%  0.02  10.682
Memastikan setiap tuntutan bayaran yang lengkap diterima dijelaskan dalam tempoh 12 hari.   371 100%  0 0 469
Melaksanakan Perkhidmatan Verifikasi Kayu dalam masa tidak melebihi  3 hari dari tarikh permohonan  14 100% 0 0 14

Memberi maklumbalas kepada semua pertanyaan industri dalam tempoh 2 hari.

 22  100% 0 0 22

 

Background Color: red maroon blue
Text Size:
A- A A+